Verbeelding en macht

April is de Maand van de Filosofie. Thema in 2018 is Verbeelding aan de macht.
Het Instituut voor Maatschappelijke Verbeelding analyseert de eigen aard van de verbeelding: “Voor ons staat die eigen werking voorop: in de verbeeldingstheorie zien we de verbeelding als een domein dat door een eigen logica en dynamiek in staat is tot het scheppen van beelden die in de sociale realiteit niet zonder meer voorhanden zijn en zo een toegevoegde waarde hebben”. De gangbare benadering is uit op het vergelijken van verbeelding en realiteit. Daarin staat echter de Afbeelding van een feitelijke aard, van een normatieve realiteit, centraal.
Bij Verbeelding echter “tekent zich een bepaalde circulariteit af. Enerzijds dragen beelden actief bij aan de manier waarop we de samenleving ervaren of zien. Anderzijds zijn er bepaalde problemen of ervaringen uit de realiteit die op het niveau van de verbeelding worden verwerkt”.

Publiek weten
“Men zou het werk van de maatschappelijke verbeelding als een omweg kunnen kenschetsen, een denkbeweging die op het eerste oog om de reële problemen heen gaat. Denk aan datgene wat Lévi-Strauss hierover zegt. Hij typeert mythologie als de manier waarop een gemeenschap nadenkt over de problemen die ze niet in de realiteit kan oplossen. Voor vragen of uitdagingen die zich laten aanpakken binnen het kader van een gegeven werkelijkheid, is de mythologie minder relevant.” *

*Bouwstenen voor een historisch-analytische benadering. Gabriël van den Brink en Heidi de Mare, Leiden 2016-2017, in Geschiedenis, Beeld en Verbeelding, 2017, nr.4 (IVMV online).

foto – Opening Maand van de Filosofie bij Boekhandel Van Der Velde, Assen, woensdag 4 april, 2018, om 15.30 uur met tevens korte pitches over de activiteiten van metaforumassen.nl

Agenda
Zondag 29 april, 15.30 – 17.00 uur, Afsluiting Maand van de Filosofie. Voorafgaand om 14.00 uur filmvertoning in huiselijke kring i.h.k.v. ‘Verbeelding aan de macht’. Locatie: DeFKa Research/Boekhandel Van der Velde.
Noot: Reserveer aub of mail voor meer informatie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s