Architectuur juni 2018

Het DeFKa Research organiseert samen met het Architectuurpodium Assen in juni twee gecombineerde activiteiten.

Vrijdag 1 juni – Dag van de Architectuur, thema: Binnenstadsvisie van Assen. 

In een openbare vergadering wordt de visie omtrent de stedelijke innovatie zoals vervat in het ‘Uitvoeringsprogramma Binnenstad’ (VIA, MKB, e.a.) nader geanalyseerd. Tevens wordt de aanzet gegeven tot het samenstellen van een excursie Binnenstad (A) en Buitengebied (B), rekening houdend met de aandachtspunten ‘leegstand’ en ‘havenkwartier’. Een aparte agenda hangt in de etalage.

Aanvang: 14.00 uur

Adres: Werkplaats Rolderstraat 21 

Contact: G.Wijlage, info@defka.nl

N.B. Vrijdag 1 juni geldt nationaal als Dag van de Architectuur (1,2 en 3 juni). Zaterdag 2 juni is bovendien Dag van de Bouw.

Vrijdag 15 juni – Maand van de Architectuur, deel 2, thema: stedelijke transformatie

Op deze dag vindt plaats de presentatie van TRANS, het catalogusverslag en jaaroverzicht SMAHK 2017 die zal aangeboden worden aan de gemeente Assen, eventueel wethouder Gea Smith alsmede de nieuwe stadsbouwmeester (ov).

Er wordt bovendien aandacht besteed aan de opening van Manifesta Palermo als ‘transcriptie’ stedelijke vernieuwing. Daarbij worden de manifesten van het Metamodernisme en Convivialisme betrokken.

Daarnaast is gelegenheid om de samenstelling van de excursies in te zien, wordt kritiek geïnventariseerd betreffende voortgang binnenstadsvisie en gaan we de cultuurprijsvraag  betreffende ‘herbestemming’ van Asser monumentale gebouwen actualiseren.

Aanvang, adres en contact hetzelfde: 14.00 uur, Werkplaats Rolderstraat 21.

Zie ook:

Cerclemeudon.nl

Tel. 0592 315316

Programma onder voorbehoud van wijzigingen. Voor actuele gegevens, plaats en tijd, kijk op defkaresearch.com.

Meer informatie over landelijke activiteiten met betrekking tot De Dag van de Architectuur, 1-3 juni nationaal en 16/17 juni Rotterdam, zie de site dagvandearchitectuur.nl

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s