Architectuur, verslag 15 juni 2018

20180615_145503

De kritiek naar aanleiding van de binnenstadsvisie zoals samengevat in het verslag van 1 juni wordt doorgenomen. De recente ontwikkeling betreffende bouwactiviteit, en volumesplitsing, wordt herkend. In de media wordt bijvoorbeeld met name de opleving van jongerenhuisvesting uitgebreid beschreven. Dienaangaande valt de term ‘Assen a/d Maas’.
Echter op het gebied van culturele innovatie is totaal niets te merken. Op dat gebied, bijvoorbeeld atelierwoningen of experimentele studio’s, zou een lobby richting vastgoed of via Via (Stichting Vaart in Assen) geëntameerd moeten worden. De gemeente Assen heeft daar geen kijk op en van anti-kraak instellingen als Carex wordt niets vernomen. Of het nieuwe College moet met nieuw beleid komen.

Het volgende punt is de herziening van de culturele prijsvraag: de herbestemming van monumentale leegstaande panden. Wat overblijft na de actualisatie zijn 1)Brinkstraat 69 en 2)Havenkade 2. We voegen de volgende panden hier aan toe: 3)Brinkstraat 71, de oude bioscoop uit 1953, nu in gebruik als opslag. 4)Arendshorst a/d Nobellaan, verzorgingstehuis. 5)villa aan de hertenkamp/ex-Wisdom. 6) voormalig Melkfabriekterrein a/d Stadsboulevard. Dicks kampeerhal valt sowieso af, want dat deel van de Collardslaan wordt gesloopt ten bate van appartementen.

Architectuur en beeldende kunst. Ter sprake komt de tijdelijke expositie installatie van Margriet van Weenen in Drents Archief vanwege het ontbreken van een Stedelijke Galerie. Ook de nieuwe tunnel komt aan bod: de sensorlichtjes in de tunnelwand blijken toch een kunstwerk te zijn. De BK-app op de site van de gemeente Assen werkt naar behoren al missen we nog wat foto’s en ontbreekt er zowel een onderhoudsplan als een nieuw beleidsplan kunst in de openbare ruimte. Zie de beoogde opdracht voor een digitaal werk opa de Brink. Een eventuele ‘Asser architectuurprijs’ gaat naar het in onbruik geraakte, voormalige Melkfabriekterrein, zie boven.

Palermo is Assen. Dat is een hoogdravende, maar toch ook wel een beetje terechte associatie als wij het artikel van Sanneke Huisman met Bregtje van der Haak in MetropolisM (2018,nr.3) op ons laten inwerken. “Dat komt door Sacco di Palermo, een complex verhaal over hoe criminele vastgoedontwikkelaars mensen vanaf de jaren vijftig naar slechte appartementsgebouwen buiten het centrum hebben gelokt. Zowel deze nieuwe wijken als de achtergelaten binnenstad verloederden, met leegstand tot gevolg. Veel van deze gebouwen mogen nu door ons gebruikt worden voor de tentoonstelling”.
Het tweejaarlijkse fenomeen Manifesta, nu in Palermo, had haar opening ook dit weekeinde, vandaar. Wij van DeFKa Research doen namelijk het hele jaar een analyse van het concept en de pretenties van het zogeheten manifesterende moderne ‘Manifest’.

Zo leiden, ook in relatie tot architectuur en beeldende kunst, het convivialistisch en metamodern manifest tot een interessante bijdrage aan dit hedendaags discours. Metamodernisme kan gekenmerkt worden door de nadruk op ‘oprechte’ diversiteit en pluriformiteit zonder het doorgevoerd relativisme waar het postmodernisme weleens van beticht wordt. “We propose a pragmatic romanticism unhindered by ideological anchorage. Thus, metamodernism shall be defined as the mercurial condition between and beyond irony and sincerity, naivety and knowingness, relativism and truth, optimism and doubt, in pursuit of a plurality of disparate and elusive horizons. We must go forth and oscillate! “(by Luke Turner, 2011, *Employing the term metamodernism first used by Timotheus Vermeulen & Robin van den Akker in Notes on metamodernism, Journal of Aesthetics & Culture, Nov 2010)Convivialisme sluit daar in ethische zin bij aan door een kernachtig pleidooi voor ‘broederschap’.
Uiteraard hebben deze visies consequenties voor een stedelijke cultuur. De nieuwe stadsbouwmeester zou bij wijze van spreken hiermee een concept kunnen ontwikkelen voor een ‘diverse’ stad.

Het volgend onderwerp is het Universalisme-Project dat DeFKa Research binnenkort doet uitgaan. Het bestaat uit een oproep aan kunstenaars van alle disciplines, filosofen, schrijvers, om een essay, manifesto of werkstuk aan te leveren over het thema ‘Universalisme als Praktijk’. Gaat dit over Assen?, was de vraag. Antwoord: dat zou kunnen, maar dan als casus in een universeel kader. Projectthema stijgt dus van algemeen naar bijzonder en het is aan de deelnemers om dit in algemene zin mee op te vatten of juist van bijzonder naar algemeen een gezicht te geven. Dus naast een schriftelijk exposé kan een ruimtelijk of muzikaal uitgewerkt essay ingediend worden.

Tot slot konden we de nieuwe wethouder van Cultuur Gea Smith verwelkomen. Haar werd de nieuwe brochure-catalogus aangeboden die een overzicht biedt van de Trans-exposities uit 2017 die plaatsvonden in het Stedelijk Museum voor Hedendaagse Kunst.

Naderhand blijven er drie zaken over die er uitsteken. Stel dat de jongerenhuisvesting aanslaat, ook studenten aantrekt, dan verandert de populatie in de binnenstad en daarmee ook mogelijk de culturele behoefte.
Stel dat de vastgoedbeheerders in zijn voor een gesprek, dan zou er gepleit moeten worden voor juist een aanpassing aan die culturele behoefte in de sfeer van ateliers en culturele experimenten.
Stel dat het Noordelijke Experimenteerprogramma We the North werkelijk wil meewerken aan experimenten in Assen, dan zouden er plannen daartoe moeten worden ingediend via wethenorth@provinciegroningen.nl

NB. Verslag deel 1 van 1 juni 2018 staat op het weblog van het Architectuurpodium Assen: cerclemeudon.nl

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s