Oproep

793D0951-8361-45B9-B5FE-DD5F4DFA81A7

Universalisme als praktijk           (english version below)

DeFKa Research nodigt kunstenaars en theoretici uit om een essay of manifest in te sturen.

Tegen de achtergrond van een tijdperk van transitie, in denken en beleven, hanteren we bepaalde strategieën om met nieuwe ideeën en wereldbeelden om te gaan. Daarom nodigen we kunstenaars, schrijvers, architecten, performers en musici uit om een schetsontwerp, proef of samenvatting, aan te leveren voor een essay (exposé, manifest, werkstuk, compositie) in de taal en beeldvorm van hun preferente disciplines. De kernvraag is of een universeel perspectief toepasbaar is en hoe we dat in de praktijk uitoefenen.

Hoe komen we hierbij?

Er speelden drie urgente aspecten een belangrijke rol. Ten eerste het aparte aspect van methodologie in de kunst, waarin veel aandacht besteed wordt aan het proces en de argumentatie. Bijvoorbeeld het belang van transversale relaties in plaats van – of naast – strakke, horizontale en verticale, reductionalistische, betrekkingen. Kernwoorden blijven dan Transversaliteit, pluriform en transdisciplinair.

Ten tweede, het idee van hedendaagse kunst. Hoe meten we haar valide actualiteit. Hoe experimenteel of conservatief is deze gedachte? En vooral, wie willen we bereiken, voor wie werken we eigenlijk. Is het singulier individuele de norm of mogen we verwachten te kunnen communiceren met elke generatie, met elke culturele voorkeur, op elk niveau. Hiermee tevens uiteindelijk bedoelend: Universaliteit. Het thema is een probleem of het is niet.

Ten derde, het onderzoek en realisatie van visie. Kunstenaars en filosofen zijn beeldenmakers in hun relatie tot een breder publiek. Als kunst en filosofie duiders zijn van kennis, dragers van een specifieke epistemologie, wat kunnen we er uit afleiden ten gunste van ons eigen gedrag. Romanticisme bijvoorbeeld, gezien als een activistisch perspectief, onderzoekt in zijn publieke onvrede een specifieke toekomstige vooruitgang. Hoe radicaal en hoe transparant beschouwen we onze eigen handelingen, onze eigen praktijk op dit moment?

Bijdragen vanuit alle culturele disciplines zijn welkom.

De eerste aanmeldingen willen we graag voor 30 september ontvangen. De absolute einddatum voor de afgeronde bijdragen is 25 november 2018. Dan gaan we de inzendingen beoordelen en beginnen we aan de publicatie van de bijbehorende geschreven gedeeltes. In 2019 moet de uitgave gereed zijn en willen we een speciale gelegenheid organiseren om de uitgave te presenteren en te tonen met performances, lezingen en uitvoeringen van de ruimtelijke essays. Er is een bonus van € 400 voor de meest interessante bijdrage en € 100 voor de daaropvolgende.

Contact: info@defka.nl

info: Defkaresearch.com/oproep

 

Universalism as Practice  

Present times are largely characterized by transition, both in living and thinking. People apply various strategies in order to cope with changing ideas, paradigms and worldviews. As an inventory of those approaches, we invite all artists, writers, architects, performers, musicians, to reflect on the question whether a universal perspective is applicable in a period of fluidity, and if so, how that could be grounded in practice.

 

Three aspects related to these questions are especially of interest to DeFKa. First of all, we observe that the methodology in art focuses more and more on process and argumentation. The reductionistic, ‘vertical’ approach seems to make way for various ‘horizontal’, transversal strategies that are heterogeneous and transdisciplinary. The second aspect is related to the idea of contemporary art itself: how do we measure its validity? How experimental or conservative is that notion? For whom do we make art? Is a particular experience the norm; is it possible to communicate beyond time and cultural bias? The last aspect that has our interest relates to the notion of vision. Both artists and philosophers create images. If art and philosophy convey knowledge, unfolding a specific epistemology, what can be derived from it to benefit our behaviour? If we, for example, consider Romanticism as an activistic strategy that explores a progressive future through its public agony, how radical, how transparent do we envision our doings, our practice, at this moment?

 

First proposals for an essay, exposé, score, piece, sketch or manifesto on the theme of ‘Universalism as Practice’ should be sent to info@defka.nl by September 30, 2018. Submissions from all disciplines of the arts and humanities are welcome. At September 30, respondents will have the opportunity to explain and discuss their proposals with co-respondents. Final deadline for the finished essay or piece is November 25, 2018. In 2019 most daring submissions will be made public, either by publication or by exhibition (depending on form and appearance). There is a € 400 bonus for the most interesting contribution and € 100 for the second best.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s