Monument voor de waarheid

De maand juni 2020 is de maand van het nieuwe beeldenstormen geworden. Bovendien was het ook nog een maand van de filosofie met het thema ‘Waarheid’. Vooruitlopend op het volgende nummer van het DeFKa Research SC Magazine met het thema Iconen en Idolen, is het dus een goed moment om een voorbeeld te noemen waarin al deze invalshoeken lijken samen te vallen.

We hebben het over het ‘Monument voor de waarheid van de leugen’, dat in het bijzijn van de maker Hans van Houwelingen vier jaar geleden op 2 juli 2016 in Kloosterveen-Assen werd onthuld. Het bestaat uit een klassiek uitziende bronzen sokkel waaraan een bronzen troonachtige stoel is gemonteerd. De sokkel van ruim 2×2 meter is verder leeg. De monumentale vormgeving op het plein maakt het werk tot een podium waarop een eerbetoon elk moment kan ontstaan. Iedereen kan 

 

zodoende veranderen in een standbeeld met iconische allure zolang de performance duurt. Het is een fraaie democratische oplossing voor een historisch embleem.
Kloosterveen is als wijk ontworpen op grond van een middeleeuwse fabel: de link met de titel. In het oeuvre van Van Houwelingen komt deze problematiek van geschiedenis, kunst en openbare ruimte meermalen voor.

Tijdens de onthulling heeft ook DeFKa een bijdrage geleverd. Een aantal mensen werd gevraagd een verhaal te vertellen ter beoordeling van het publiek op waarheidsgrondigheid. Namens DeFKa herinnerde Wijlage aan hetKoninklijk Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunstenopgericht door Lodewijk Napoleon in 1808, vrijwel tegelijkertijd met dat hij aan Assen stadsrechten verleende. Dit instituut heet tegenwoordig het KNAW met een kunstonderdeel waarvan Van Houwelingen lid is geweest.

Foto’s: links ateliers MTW en rechts DvhN

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s