Oproep voor SC 02

Thema: Iconen &  Idolen

English exerpt below

DeFKa nodigt kunstenaars, schrijvers, architecten, performers en musici uit om een (beeldend) essay – exposé, manifest, compositie – aan te leveren in de taal en beeldvorm van hun preferente disciplines rond het thema Iconen en Idolen.

Deadline 1 september 2020. Opsturen naar info@defka.nl. Lengte van artikelen maximaal 5000 woorden of gelijkwaardig aan 10 pagina’s a4. Specifieke beeldopmaak en repro in samenwerking. Formaat van het tijdschrift wordt ca. 29,5×21 cm. Na beoordeling volgt publicatie en met het verschijnen van het tweede nummer ook de presentatie met toelichtingen en performances in: November 2020 in Assen. Onder voorbehoud van Corona-regulering.

Het begrip Archivering is leidraad voor een nieuwe reeks publicaties die DeFKa Research lanceert onder de titel DeFKa Research SC. Thema van het tweede Archief-nummer is ‘Iconen en Idolen’. Dit nieuwe tijdschrift functioneert als Essayistisch Platform voor transdisciplinair onderzoek met als uitgangspunt de DeFKa Research Collectie in relatie tot de transversale verbindingen met wetenschap, filosofie en hedendaagse kunst.

Het thema ‘Iconen en Idolen’ is gekozen omdat het als methodische topoi in diverse kunstenaarspraktijken een belangrijke rol speelt en als zodanig aantoonbaar ook zijn weerslag heeft gekregen in onze collectie. Wij zijn benieuwd hoe het thema ook elders in het artistieke en filosofische discours een actuele, betekenisvolle, meerwaarde kan laten ervaren mede gezien het archiveren van hedendaagse kunst. De verschillende parallelle opties als helden, sterren, voorbeelden, roem en faam kunnen daarbij zich laten gelden in het eigen specifieke geval. Bovendien bestaat er geen ontwikkeling, geen proces, zonder voorgaand contextueel gebeuren.

Het SC magazine verschijnt halfjaarlijks en neemt per publicatie een thema op grond van een object uit de eigen collectie. Bij verschijning van elk nieuw nummer wordt ook het volgende thema bekendgemaakt. Ze worden telkens gelanceerd op een bijeenkomst met performances, lezingen of uitvoeringen door de inzenders van de essays. Inzendingen naar info@defka.nl.

Call for submission on the theme Icons & Idols.

Artists and philosophers are invited to submit a (visual) essay, exposé or manifesto on the theme of Icons and Idols. Open to all disciplines. Length of your article must not exceed 5000 words or equivalent to 10 pages a4. Specific image formats happen in collaboration. Please contact us in that case. The size of the magazine is approx. 29.5 × 21 cm. Submissions to info@defka.nl. Deadline september 1, 2020. Launch of magazine SC 02 is due in november 2020 and subject to corona rulings.

This notification has also been published in Bk-info, MetropolisM en De Witte Raaf, juni/augustus 2020.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s