Notabene

In zijn voorwoord voor een ‘niet uitgegeven’ boek, Forord 1844, verwijst Kierkegaard  twee keer naar een carnavalesk gebruik. De ene keer gaat het om een kat in een ton, als metafoor voor een schrijver, en de tweede keer gaat het om een stropop in een ton die met messen geraakt moest worden. Hij steekt hier de draak met recensenten die doen alsof ze boeken hebben gelezen en acteren als spreekbuis van hun lezerspubliek. Met dit voorwoord gooit hij als het ware een bal op en staat er bij te kijken wie hem zou willen vangen. Aan de ene kant bedrijft Kierkegaard aldus polemische kritiek maar anderszins doet hij dit op een op ‘ontspanning’ gerichte schrijfwijze. 

Verkerend in de waan dat Kierkegaard vooral een christelijke filosoof is, zou de lezer voorbij kunnen gaan aan deze zeer interessante, existentialistische, denker die op velerlei manieren weet te charmeren. Vaak verhult in literaire vorm, met allerlei pseudoniemen om de mogelijke geloofwaardigheid van een denkrichting aan te geven. Maar daarnaast publiceert hij zonder omwegen teksten over ironie en angst.

Het thema van het derde nummer van DeFKa Research SC is Humor, Ironie, Parodie. Bijdragen inzenden voor 1 februari 2021. 

Beste Onno, geachte Stine, als je tijd, stuur dan een artikel in. Maar absoluut niet meer dan 10xa4 !

*Nederlandse uitgave, Sören Kiergegaard Werken, deel 13, Eindhoven, 2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s