Oproep SC 03

Deze Oproep SC 03 geldt voor het derde nummer van het DeFKa Research SC Magazine, 2021. Thema: Humor, Ironie, Parodie. English exerpt below.

DeFKa nodigt kunstenaars, schrijvers, architecten, performers en musici uit om een (beeldend) essay – exposé, manifest, compositie – aan te leveren in de taal en beeldvorm van hun preferente disciplines rond het thema ‘Humor,Ironie, Parodie. Inzenden vóór 1 februari 2021. Opsturen naar info@defka.nl.

Lengte van artikelen inclusief beeldmateriaal maximaal 5000 woorden oftewel 10 pag. A4. Liefst printklaar, zowel in word als pdf. Specifieke beeldopmaak en repro in samenwerking. Formaat van het tijdschrift is A4, ca. 29,5×21 cm. Fotokwaliteit min. 300 dPi. Na redactioneel overleg volgt publicatie en presentaties in: April 2021, afhankelijk van beschikbare openbare ruimte en mogelijkheden in verband met corona-maatregelen. Mail ons als je meer informatie wil.

Opzet

Het begrip Archivering is leidraad voor een een reeks publicaties die DeFKa Research lanceert onder de titel DeFKa Research SC. Thema van het eerste Archief-nummer was Montage, de tweede uitgave thematiseerde Iconen&Idolen. Het tijdschrift functioneert als Essayistisch Platform voor transdiciplinair onderzoek met als uitgangspunt de DeFKa Research Collectie in relatie tot de transversale verbindingen met wetenschap, filosofie en hedendaagse kunst. De thematische opzet is gekozen om te dienen als oriëntering, als handvatten in de archivering van hedendaagse kunst.

Call for submission – DeFKa Research SC 03  Art-Magazine

Artists and philosophers et al. are invited to submit a (visual) essay, exposé or manifesto on the theme of ‘Humor, Irony, Parody’. Open to all disciplines. Deadline february 1st 2021. Specifications: see above. Mail us or send your submissions to info@defka.nl. Publication and presentation, April 2021. This call has also been published in BK-info and DWR november/december 2020.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s