Humor in de natuur

Het is wetenschappelijk waargenomen. Grote apen grijnzen aantoonbaar en ratten lachen als ze gekieteld worden: een hoog kirrend geluid. Het schijnt echter nog niet bekend te zijn of bomen humor hebben. De wijze van parodiëren door heesters, fruitsoorten en groenten is nog nergens beschreven voor zover in dit kader is nagegaan. Maar dat de niet-menselijke natuur naast de mens een communicatiestructuur heeft ontwikkeld die verschilt van die van homo sapiens, kan als evident verondersteld worden. Een opvatting van hoe humor zich in de natuur verplaatst en zich door flora en fauna laat ervaren en door hen wordt geuit verdient absoluut nadere studie. Het zal anders zijn, anders klinken, een ander gezicht vertonen. Misschien worden we wel uitgelachen waar we bij staan.

Bijgaand een foto van de officiële uitreiking op donderdag 22 april 2021, van het derde nummer, het DeFKa Research SC 03 Magazine, thema Humor, Ironie & Parodie, aan: Herman Roozen, Stripmaker des Vaderlands en Siska Peeks, Partij voor de Dieren. In het kader van de Maand van de Filosofie, thema De natuur was hier, vond deze presentatie plaats in de tuin van het Landgoed Overcingel in Assen.

We blijven nadenken over mogelijkheden op langere termijn, voor het magazine, om virusvrij meer mensen te kunnen ontvangen met een meer publiek toegankelijk programma van exposities en performances.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s