In de Omgeving

De overhandiging van het vierde nummer aan Karin Dekker, wethouder te Assen, vond plaats op dinsdag 21 december aan de voorkant van het stadhuis. Karin Dekker had in het verleden Kunst&Cultuur in haar portefeuille. Mede vandaar dit ‘souvenir’. Op dit moment is zij onder meer verantwoordelijk voor beleidsterreinen Ruimtelijke Ordening en Omgevingsvisie. DeFKa Research respecteert de bijzondere betekenis van deze taakomschrijving. Zeker ook gezien de bemoeienis van onze research betreffende culturele infrastructuur en de relatie tussen beeldende kunst en architectuur.

Bij de overhandiging gaf de wethouder te kennen zeer te willen inzetten op ruimtelijke kwaliteit van stedenbouw en stadsontwerp. Een ambitieus aspect dat ook in het volgende SC05 nummer over Decoratie, Ambacht& Design – aan de orde komt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s