Aka kunst

In het binnenkort te verschijnen vijfde SC nummer staat een artikel van Piet Mondriaan, archivaris van de Sint Lucas Vereeniging. Het gaat over de wereldse ‘machine’ Parijs. Afgelopen 31 maart, tijdens de inauguratie van nieuwe leden van de Akademie van Kunsten 2022, droeg Lavinia Meijer een gewaad door haar nadrukkelijk aangeprezen als geïnspireerd op het werk van Mondriaan. Dit jaar werd Mondriaan honderdvijftig. Het stond haar zeer goed zeker gezien de nogal nonchalante outfit van de nieuwe heren-leden. 

Thema van de inauguratie was vrijheid en autonomie in de kunst. Mooi dat poëten als Piet Gerbrandy en Babs Gons zijn toegetreden. Jan Dibbets was het meest uitgesproken in zijn lineaire betoog over de fotografie als opvolger van de schilderkunst en het vooruitzicht van de mens als gemediatiseerde ‘apparatus’. Zijn pleidooi voor de intuïtie kwam daarbij nogal makkelijk over. Maar prettig was wel weer dat zijn engagement gold de kunst zelf en vrijheid een basisvoorwaarde is voor kunst en wetenschap. Daarna kwam zijn optimistisch-pessimistische kritiek op ijdele (staatkundige) kunstaankopen.

Het essay van de Maand van de Filosofie April 2022, geschreven door Paul Verhaeghe, vermeldt als laatste zin: “Waar wetenschap eindigt, neemt kunst over”. Het is niet moeilijk, hoewel delicaat, om het hierover oneens te zijn. Het Wittgensteinachtige eb- en vloedschema onderschat de epistemologische openheid van kunst dat meer betekent dan “plots voel ik iets intuïtief aan”. Bovendien geeft een andere wending meer vrijheid, bijvoorbeeld een schema dat uitgaat van de kunst als startpunt van kennisontwikkeling met inbegrip van, en in samenwerking met, wetenschap. 

https://akademievankunsten.nl/nieuws/2191677.aspx?t=Zes-nieuwe-leden-geinaugureerd

-foto, Akademie van kunsten

-Piet Gerbrandy en Micha Hamel waren gastspreker in het DeFKaProgramma van respectievelijk 2007 en 2017.

-Paul Verhaeghe, Intieme Vreemden, 2022, pag. 69 en 63

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s