Research + Architectuur

Zaterdagmiddag 18 juni presenteert DeFKa Research het vijfde nummer van de SC Magazines in Boekhandel Van der Velde Assen tussen 14.00 en 16.00 uur.

Het is die dag ook Dag van de Architectuur en leidt in een aantal plaatsen tot wandelingen en lezingen. In Van der Velde zullen we naast alle themamagazines ook informatie verschaffen over ons Havenkwartierproject waarin we samenwerken met kunstenaars en architecten. Zie bovenaan deze site meer nieuws onder de kop Havenkwartier.

Het nieuwste magazine DeFKa Research SC 2022/05 heeft de titel: Decoratie, Ambacht & Design. We bieden onze magazines voor deze speciale gelegenheid aan met 20% korting, zolang de aanwezige voorraad strekt.

Adres: Boekhandel Van der Velde Assen, Kruisstraat 30-34, 9401 JL Assen. 

https://www.boekhandelvandervelde.nl/agenda/agenda-assen

Presentie SC05

Begeleid door toelichtingen op de essays en een introductie op de expositie werden op 24 april de eerste exemplaren overhandigd. Op de foto een aantal aanwezigen. Aan deze uitgave werkten mee: Sofia Kapnissi, Kitty Korver, Monika Auch, Henk Puts, Berend Vis, Peter van der Weij, Albert Van Der Weide, Chris Timmers, Peter Verboom, Berend Strik, Olivera Micovic, Anthony Litjes, Jacob Jolij, Jak Beemsterboer. 

Naast bruiklenen tonen we in de expositie werken uit onze collectie van Peter Verboom, Monica Auch, Marjan Krombach, Sofia Kapnissi, Peter van der Weij, Alice Bakker, Hansko Visser, Bureau d’études.

Het magazine DeFKa Research SC 2022/05 heeft de titel: Decoratie, Ambacht & Design. Het ISBNummer is 9789 4644 80603 en is via elke boekhandel, ook online, te verkrijgen. Reguliere prijs € 29,50.

Aka kunst

In het binnenkort te verschijnen vijfde SC nummer staat een artikel van Piet Mondriaan, archivaris van de Sint Lucas Vereeniging. Het gaat over de wereldse ‘machine’ Parijs. Afgelopen 31 maart, tijdens de inauguratie van nieuwe leden van de Akademie van Kunsten 2022, droeg Lavinia Meijer een gewaad door haar nadrukkelijk aangeprezen als geïnspireerd op het werk van Mondriaan. Dit jaar werd Mondriaan honderdvijftig. Het stond haar zeer goed zeker gezien de nogal nonchalante outfit van de nieuwe heren-leden. 

Thema van de inauguratie was vrijheid en autonomie in de kunst. Mooi dat poëten als Piet Gerbrandy en Babs Gons zijn toegetreden. Jan Dibbets was het meest uitgesproken in zijn lineaire betoog over de fotografie als opvolger van de schilderkunst en het vooruitzicht van de mens als gemediatiseerde ‘apparatus’. Zijn pleidooi voor de intuïtie kwam daarbij nogal makkelijk over. Maar prettig was wel weer dat zijn engagement gold de kunst zelf en vrijheid een basisvoorwaarde is voor kunst en wetenschap. Daarna kwam zijn optimistisch-pessimistische kritiek op ijdele (staatkundige) kunstaankopen.

Het essay van de Maand van de Filosofie April 2022, geschreven door Paul Verhaeghe, vermeldt als laatste zin: “Waar wetenschap eindigt, neemt kunst over”. Het is niet moeilijk, hoewel delicaat, om het hierover oneens te zijn. Het Wittgensteinachtige eb- en vloedschema onderschat de epistemologische openheid van kunst dat meer betekent dan “plots voel ik iets intuïtief aan”. Bovendien geeft een andere wending meer vrijheid, bijvoorbeeld een schema dat uitgaat van de kunst als startpunt van kennisontwikkeling met inbegrip van, en in samenwerking met, wetenschap. 

https://akademievankunsten.nl/nieuws/2191677.aspx?t=Zes-nieuwe-leden-geinaugureerd

-foto, Akademie van kunsten

-Piet Gerbrandy en Micha Hamel waren gastspreker in het DeFKaProgramma van respectievelijk 2007 en 2017.

-Paul Verhaeghe, Intieme Vreemden, 2022, pag. 69 en 63

Brains : Framed

Onder de deelnemers aan de nieuwe uitgave SC05 van ons magazine bevindt zich de kunstenaar Peter van der Weij. In de flits-solopresentatie Inkism toont hij bij DeFKa Research deze week van 13-20 februari (2022) twee series tekeningen onder de titels Brains en Framed. Peter produceerde ter gelegenheid van deze tentoonstelling ook nog een apart essay ‘Carbontivity’. Een erg leuk A6-boekje over de globalisering van het koolstofatoom.  Kom kijken op Dinsdag 15 februari 13-16 uur, Donderdag 17 februari 13-16 uur, Zaterdag 19 februari 13-17 uur, Zondag 20 februari 13-17 uur.    


Tijdens de opening afgelopen zondag in besloten gezelschap was er een muzikale performance van Hansko Visser met gedichten uit zijn nieuwe bundel ‘wuivend en buigend’, uitgegeven door Petrichor, Deventer. Zie ‘overig nieuws (9)’.

De nieuwe uitgave DeFKa Research SC05 met het thema Decoratie, Ambacht&Design verschijnt in april 2022. Info: defka@kpnmail.nl

Patroon en betekenis

Het StedelijkMuseumKampen nodigde Christie van der Haak uit voor een oeuvre-expositie. Met twee keer een verlenging duurt deze tentoonstelling tot en met 27 februari 2022, getiteld Nouveau Deco – Every pattern has a meaning. Van der Haak maakte er een installatie die drie kamers omtovert in een kleurrijk boudoir waarbij elke vierkante  centimeter verdwijnt achter een dessin. Muren en vloeren krijgen een behang, stoelen een fraaie print, keramiekborden verschaffen een extra laag. Haar ontwerpen strekken zich uit tot en met de gevel van het museum. Er zijn bekers, sjaals, kussens, behang en stoffen per meter te koop: de Christie van der Haak Collectie. 

Bovendien kreeg ze de gelegenheid om in de Voormalige Synagoge een soort atelieropstelling te maken die de nadruk legt op tekening, stof en materiaaluitdrukking. De titel van deze totaalexpeditie verwijst naar twee steunpilaren. Uiteraard ten eerste de inspiratiebron van de Jugendstil met als tweede de relatie van een patroon tot de oorsprong. Dat kan zijn een bloem, plant of ander natuurlijk, historisch, motief dat in de directe, lokale, omgeving aan te treffen zou kunnen zijn en “het principe van het herhalen van één vorm”. Een vergelijkbare installatie-opzet heeft Van der Haak eerder in 2016/2017 laten zien in het Wolfsonian Museum in Miami. Daar gebruikte ze de titel More is More. Daarmee duidelijk haar positie kaderend ten opzichte van meer functioneel gerichte visionairen. 

Deze tentoonstelling is een goed voorbeeld van een Stedelijk Museum dat aandacht schenkt aan hedendaagse kunst in de verhouding tot de eigen geschiedenis. 

https://stedelijkmuseumkampen.nl/cms/index.php/uploaden/actuele-expo/304-christie-van-der-haak-nouveau-deco

Tm 27 februari 2022 in SMK en Vm.Synagoge Kampen. Foto’s DeFKa/GW.

SC05 – uitnodiging

Uitnodiging aan kunstenaars en architecten, vormgevers en theoretici om een bijdrage te leveren aan het nieuwe DeFKa Research SC05 nummer met het thema Decoratie, Ambacht&Design in relatie tot hedendaagse kunst en archivering. Sluitingsdatum 1 februari 2022, verschijnt april 2022. Hieronder de specifics. Voor inzendingen en overleg mail naar: defka@kpnmail.nl.

In de Omgeving

De overhandiging van het vierde nummer aan Karin Dekker, wethouder te Assen, vond plaats op dinsdag 21 december aan de voorkant van het stadhuis. Karin Dekker had in het verleden Kunst&Cultuur in haar portefeuille. Mede vandaar dit ‘souvenir’. Op dit moment is zij onder meer verantwoordelijk voor beleidsterreinen Ruimtelijke Ordening en Omgevingsvisie. DeFKa Research respecteert de bijzondere betekenis van deze taakomschrijving. Zeker ook gezien de bemoeienis van onze research betreffende culturele infrastructuur en de relatie tussen beeldende kunst en architectuur.

Bij de overhandiging gaf de wethouder te kennen zeer te willen inzetten op ruimtelijke kwaliteit van stedenbouw en stadsontwerp. Een ambitieus aspect dat ook in het volgende SC05 nummer over Decoratie, Ambacht& Design – aan de orde komt.

SC04 nu publiek 

Zoals aangekondigd is het vierde nummer van het DeFKa Research SC Magazine, thema Souvenir&Residu, zojuist verschenen. Het magazine bestaat uit essayistische teksten, tekeningen, foto’s en ander documentair materiaal, thematisch vanuit een beeldend perspectief bezien.

Aan deze uitgave werkten mee: Anthony Litjes, Albert Van Der Weide, Chris Timmers, Jeanny van Lieshout, Maurice Vanesch (Tist-Es), Kitty Korver, Marlieke Overmeer, Erik van Maarschalkerwaard, Valerie van Leersum, Kees Koomen, Peter Verboom, Marc Schepers en Peter Stuyck, Berend Vis, Joost Post, Anoushka van Velzen, Marlieke Overmeer, Andrea Stultiens, Ellert Haitjema, Josephine Laurier, Wim Hooghwinkel, Vincent van Oss, Kunst/Werk. 

Het SC04 telt 140 pagina’s en is overal, in de reguliere boekhandel en online, te bestellen met het ISBN 9789464481761. Prijs € 27,50 Een korte impressie van de inhoud:  


04. Verwacht

Magazine SC04 is bijna klaar. We verwachten het volgende week te kunnen publiceren. Het gaat om totaal 25 bijdragen waarvan – naast een enkel historisch overzicht – de meesten bestaan uit een persoonlijk, essayistisch, beeldverhaal met ‘souvenirs’ uit het eigen oeuvre. Het accent valt daarbij geregeld op het benoemen en overdragen van een gezamenlijke, met anderen gedeelde, ervaring.

Helaas is het, vanwege Covidmaatregelen, weer bijzonder lastig geworden een openbaar evenement te organiseren. We houden het daarom voorlopig bescheiden met een kleine publieke presentatie. 

De advertentie voor het volgende nummer SC05 (!) met het thema Decoratie, Ambacht&Design, is reeds verschenen in De Witte Raaf en komt binnenkort in BK-info. We hopen volgend jaar april een feest te kunnen geven.