Geen woord zo vrij als vrij

De Week van de Poëzie begint in Assen op vrijdagavond 1 februari om 19.00 uur in Boekhandel Van der Velde, op de Gedempte Singel 11. De dichters die deze keer komen voordragen zijn Lieke Marsman, Willem Thies en Hanneke Poelmans. De muzikale bijdrage komt van Nadua Kramer. De medewerkers van DeFKa Research presenteren de avond. We beginnen om 19.00 uur en gaan door, met een kleine pauze, tot 20.45.
Er is koffie, thee, frisdrank aanwezig en de toegang is gratis.
U bent van harte welkom. Vrijdagavond is tevens koopavond in Assen. Uiteraard is dan ook het speciale poëziegeschenk van Tom Lanoye verkrijgbaar. Thema van de week dit jaar is Vrijheid. Plaats/Adres: Gedempte Singel 11 ; vrije toegang.

Veelzijdig, zichtbaar waardevol

Cultuur in Nederland

Raad voor Cultuur 22/11/18

Twee direct opvallende stellingnames in dit advies:

“De raad pleit er daarom in dit advies voor om de positie van de individuele kunstenaar en de infrastructuur van de sector te verstevigen en daarvoor middelen ter beschikking te stellen”. 

“Voor het begrijpen, zichtbaar maken en houden van beeldende kunst is het bewaren en ontsluiten van kunstenaars- en instellingsarchieven belangrijk. Zij bevatten een schat aan informatie: van correspondentie tot contracten, van uitnodigingen tot persoonlijke krabbels, studies, schetsen, ontwerpen, notities en aantekenboeken”.

Zichtbaar van Waarde, 2018

D20C1E84-BA82-4EDE-9189-5ECA7593E555

 

 

Hedwig Fijen, cultuur in Europa

 

Sandberglezing 2018 – Hedwig Fijen

Op uitnodiging van Defka Research hield op 16 november Hedwig Fijen de 14eSandberglezing. Fijen is directeur van de biënnale Manifesta, dat sinds 1996 wordt georganiseerd in diverse grote steden in Europa. Doel van Manifesta is, sinds de oprichting, het nader tot elkaar brengen van West- en Oosteuropa. Typerend voor Manifesta is haar nomadisch karakter met oog voor nieuwe ontwikkelingen op artistiek en sociaal gebied, vaak in vorm aan te duiden als laboratorium en ‘incubator”. Juist ook op plaatsen buiten de Europese culturele centra. Dus wel in Ljubljana, Limburg of Murcia, niet in Rome, Parijs of Londen.

Dit jaar heeft Palermo de eer gehad drie maanden lang een reeks van evenementen te presenteren waarbij de stad en haar bewoners sterk betrokken werden. Want, zo gaf Hedwig Fijen aan, dat is mede de kracht van Manifesta. De organisatie werkt met een gezamenlijke visie en een aantal curatoren – creatieve mediators – die vervolgens aan het werk gaan middels eigen programma’s en lokaal netwerk. Het algemene thema in Palermo was The Planetary Garden – Cultivating Coexistence, aansluitend bij het concept dat de stad en het eiland Sicilië, als vanouds gekenmerkt wordt door migratie. Biotopisch gezien zowel in natuurlijke, menselijke, als culturele betekenis. Palermo als stad van tuinen waar nieuwe ideeën, nieuwe samenwerkingen en experimenten kunnen gedijen. Onderscheidend in deze ambitie is dat Manifesta zich bewust is van het meestal tijdelijke karakter van kunst-biënnales en daarom consequent probeert projecten vorm te geven die een blijvende meerwaarde kunnen vormen voor de regionale bevolking. Concreet betekende dit bijvoorbeeld de restauratie van een aantal gebouwen zoals bij de herbestemming van het teatro Garibaldi als centrum van de biënnale. Hier kwam men samen voor informatie, tickets, debatten en het uitgebreide educatieve programma.

Hedwig vertelde zeer gedreven over de combinatie van beeldende activiteiten en sociale praktijk. De evenementen waren aldus verspreid over heel veel locaties, palazzo’s en kerken, maar ook theaters, tuinen en op straat. Mede tot uiting komend in de diversiteit aan disciplines, beeldend kunst en architectuur, onderzoek, filmvoorstellingen, performances, mobiele interacties.
Op de vraag of Manifesta ook buiten Europa actief zou willen worden is het antwoord genuanceerd: als biënnale blijft Manifesta een Europese productie met de focus op “minderheden en culturen binnen Europa zelf”. Maar gezien de verwachte uitbreiding van Europa en haar directe relaties met omringende gebieden als het Middenoosten, Afrika en Azië, is Manifesta.org voortdurend bezig contacten te leggen met internationale partners en onafhankelijke professionals op het terrein van de hedendaagse kunst.

De volgende Manifesta wordt gepresenteerd door Marseille in 2020. In de voorbereiding van deze komende biënnale wordt reeds samengewerkt met stedebouwkundige en architect Winy Maas van MVRDV en The Why Factory/TU Delft.

 

 

De Sandberglezing werd in 2004 door DeFKa, het Departement voor Filosofie en Kunst in Assen, geïntroduceerd als eerbetoon aan Willem Sandberg, die een groot deel van zijn jeugd in Assen heeft gewoond. Sandberg was van 1945 tot 1962 directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam, dat zich onder zijn leiding ontwikkelde tot een internationaal vermaard centrum voor moderne kunst. De lezingen, door toonaangevende kunstenaars en theoretici, richten zich op hedendaagse kunst en cultuur in historisch perspectief. Eerdere Sandberglezingen werden verzorgd door Max Arian, Peter Sonderen, Gijs Frieling, Henk Slager, Thijs Lijster, Renee van de Vall, Christiaan Jansen/Hans van den Ban, Steven ten Thije, Leonard de Paepe, Meta Knol, Mieke Gerritzen, Jan Bor en Micha Hamel.

Manifesta 12 Palermo

Laatste week van de biënnale Manifesta 12 in Palermo, Sicilië. Een spectaculaire hoeveelheid evenementen die plaats vond sinds de opening op 16 juni. Aanstaande zondag 4 november wordt het geheel afgesloten in Teatro Garibaldi met verschillende debatten en open sessies. Om 20.00 de afsluitende rede en de overhandiging van ‘de sleutels’ aan Manifesta 13, die georganiseerd wordt in Marseille.

Tijdens een een bijeenkomst van Manifesta’s Education Club op 19 oktober sprak Hedwig Fijen, directeur Manifesta, over “How can social practice change cultural initiatives”. Daarbij gaf zij onomwonden te kennen dat ook zij moeite heeft de grens aan te duiden tussen de kunstpraktijk en cultureel-maatschappelijk activisme. Zij wees juist op de overeenkomsten en pleitte voor een expansie van de Manifesta-thematiek richting een ‘Movement’. Daarbij expliciet het accent verleggend van tijdelijk, puur biënnaal logistiek, onderzoek naar een meer permanent internationaal netwerk op grond van lokale betrokkenheid.

Meer informatie: http://m12.manifesta.org/events/

Op vrijdag 16 november houdt Hedwig Fijen/Manifesta op uitnodiging van DeFKa Research de 14e Sandberglezing in Assen, Rolderstraat 21, om 17.00 uur.

Op donderdag 15 november om 20.00 geeft Ewald Engelen op uitnodiging van DeFKa partner Metaforum Assen in Kunstplaza Schurer een lezing over ‘nieuwe economie’.

Oproep

793D0951-8361-45B9-B5FE-DD5F4DFA81A7

Universalisme als praktijk           (english version below)

DeFKa Research nodigt kunstenaars en theoretici uit om een essay of manifest in te sturen.

Tegen de achtergrond van een tijdperk van transitie, in denken en beleven, hanteren we bepaalde strategieën om met nieuwe ideeën en wereldbeelden om te gaan. Daarom nodigen we kunstenaars, schrijvers, architecten, performers en musici uit om een schetsontwerp, proef of samenvatting, aan te leveren voor een essay (exposé, manifest, werkstuk, compositie) in de taal en beeldvorm van hun preferente disciplines. De kernvraag is of een universeel perspectief toepasbaar is en hoe we dat in de praktijk uitoefenen.

Hoe komen we hierbij?

Er speelden drie urgente aspecten een belangrijke rol. Ten eerste het aparte aspect van methodologie in de kunst, waarin veel aandacht besteed wordt aan het proces en de argumentatie. Bijvoorbeeld het belang van transversale relaties in plaats van – of naast – strakke, horizontale en verticale, reductionalistische, betrekkingen. Kernwoorden blijven dan Transversaliteit, pluriform en transdisciplinair.

Ten tweede, het idee van hedendaagse kunst. Hoe meten we haar valide actualiteit. Hoe experimenteel of conservatief is deze gedachte? En vooral, wie willen we bereiken, voor wie werken we eigenlijk. Is het singulier individuele de norm of mogen we verwachten te kunnen communiceren met elke generatie, met elke culturele voorkeur, op elk niveau. Hiermee tevens uiteindelijk bedoelend: Universaliteit. Het thema is een probleem of het is niet.

Ten derde, het onderzoek en realisatie van visie. Kunstenaars en filosofen zijn beeldenmakers in hun relatie tot een breder publiek. Als kunst en filosofie duiders zijn van kennis, dragers van een specifieke epistemologie, wat kunnen we er uit afleiden ten gunste van ons eigen gedrag. Romanticisme bijvoorbeeld, gezien als een activistisch perspectief, onderzoekt in zijn publieke onvrede een specifieke toekomstige vooruitgang. Hoe radicaal en hoe transparant beschouwen we onze eigen handelingen, onze eigen praktijk op dit moment?

Bijdragen vanuit alle culturele disciplines zijn welkom.

De eerste aanmeldingen willen we graag voor 30 september ontvangen. De absolute einddatum voor de afgeronde bijdragen is 25 november 2018. Dan gaan we de inzendingen beoordelen en beginnen we aan de publicatie van de bijbehorende geschreven gedeeltes. In 2019 moet de uitgave gereed zijn en willen we een speciale gelegenheid organiseren om de uitgave te presenteren en te tonen met performances, lezingen en uitvoeringen van de ruimtelijke essays. Er is een bonus van € 400 voor de meest interessante bijdrage en € 100 voor de daaropvolgende.

Contact: info@defka.nl

info: Defkaresearch.com/oproep

 

Universalism as Practice  

Present times are largely characterized by transition, both in living and thinking. People apply various strategies in order to cope with changing ideas, paradigms and worldviews. As an inventory of those approaches, we invite all artists, writers, architects, performers, musicians, to reflect on the question whether a universal perspective is applicable in a period of fluidity, and if so, how that could be grounded in practice.

 

Three aspects related to these questions are especially of interest to DeFKa. First of all, we observe that the methodology in art focuses more and more on process and argumentation. The reductionistic, ‘vertical’ approach seems to make way for various ‘horizontal’, transversal strategies that are heterogeneous and transdisciplinary. The second aspect is related to the idea of contemporary art itself: how do we measure its validity? How experimental or conservative is that notion? For whom do we make art? Is a particular experience the norm; is it possible to communicate beyond time and cultural bias? The last aspect that has our interest relates to the notion of vision. Both artists and philosophers create images. If art and philosophy convey knowledge, unfolding a specific epistemology, what can be derived from it to benefit our behaviour? If we, for example, consider Romanticism as an activistic strategy that explores a progressive future through its public agony, how radical, how transparent do we envision our doings, our practice, at this moment?

 

First proposals for an essay, exposé, score, piece, sketch or manifesto on the theme of ‘Universalism as Practice’ should be sent to info@defka.nl by September 30, 2018. Submissions from all disciplines of the arts and humanities are welcome. At September 30, respondents will have the opportunity to explain and discuss their proposals with co-respondents. Final deadline for the finished essay or piece is November 25, 2018. In 2019 most daring submissions will be made public, either by publication or by exhibition (depending on form and appearance). There is a € 400 bonus for the most interesting contribution and € 100 for the second best.