Email storing

In verband met email-storing bij KPN internedservices hebben we sinds vrijdag 3 september geen berichten kunnen ontvangen op het adres info@defka.nl.

We verzoeken om belangrijke berichten nogmaals op te sturen naar defka@kpnmail.nl

Excuses voor ongemak.

Vriendelijk dank,

DeFKa Research

Souvenirs, op termijn

De inzendtermijn voor Magazine SC 04 met het thema Souvenir & Residu geldt tot 1 september aanstaande. Dus als je een essay, tekstueel en/of beeldend, wilt inleveren met het thema Souvenir & Residu dan is er nog een week vanaf nu. Laat het ons eventueel alvast weten. Daarna gaan we aan de slag met de redactie. Voor overleg en andere zaken, mail ons info@defka.nl.

Meer informatie en de advertentie staan hieronder gepost. Publicatie en presentatie volgt in november dit jaar.

Op de foto de souvenirs die we hebben meegenomen uit Kortrijk. Stenen van Ryan Gander met de titel Spending Time en Saving Time (2021), met als kenmerk: “de economie van tijd, geld en aandacht”.

Please send your contributions before next september 1st. If you need more information or support, mail us info@defka.nl. See below the adblog with more information.

Oproep SC 04 – Souvenir & Residu

Deze oproep verschijnt ook in BK-info (juni) en De Witte Raaf (juli).

Het begrip Archivering is leidraad voor een een reeks publicaties die DeFKa Research lanceert onder de titel DeFKa Research SC. Thema van het vierde Archief-nummer is Souvenir & Residu. Het tijdschrift functioneert als Essayistisch Platform voor transdiciplinair onderzoek met als uitgangspunt de DeFKa Research Collectie in relatie tot de transversale verbindingen met wetenschap, filosofie en hedendaagse kunst. De thematische opzet is gekozen om te dienen als oriëntering, als handvatten in de archivering van hedendaagse kunst. English invitation below.

De etalage

We zijn op weg naar het vierde nummer, het DeFKa Research SC 04 met het thema Souvenir & Residu. Inzenden tot 1 september. Verschijnt november. Daarvoor maken we nog een advertentie op. Die verschijnt spoedig. Maar eerst de gevel profileren, de stoep schrobben, de paardenbloemen verwijderen, de publicaties in de etalage herschikken.

Je kunt ons ook mailen voor meer informatie: info@defka.nl

Humor in de natuur

Het is wetenschappelijk waargenomen. Grote apen grijnzen aantoonbaar en ratten lachen als ze gekieteld worden: een hoog kirrend geluid. Het schijnt echter nog niet bekend te zijn of bomen humor hebben. De wijze van parodiëren door heesters, fruitsoorten en groenten is nog nergens beschreven voor zover in dit kader is nagegaan. Maar dat de niet-menselijke natuur naast de mens een communicatiestructuur heeft ontwikkeld die verschilt van die van homo sapiens, kan als evident verondersteld worden. Een opvatting van hoe humor zich in de natuur verplaatst en zich door flora en fauna laat ervaren en door hen wordt geuit verdient absoluut nadere studie. Het zal anders zijn, anders klinken, een ander gezicht vertonen. Misschien worden we wel uitgelachen waar we bij staan.

Bijgaand een foto van de officiële uitreiking op donderdag 22 april 2021, van het derde nummer, het DeFKa Research SC 03 Magazine, thema Humor, Ironie & Parodie, aan: Herman Roozen, Stripmaker des Vaderlands en Siska Peeks, Partij voor de Dieren. In het kader van de Maand van de Filosofie, thema De natuur was hier, vond deze presentatie plaats in de tuin van het Landgoed Overcingel in Assen.

We blijven nadenken over mogelijkheden op langere termijn, voor het magazine, om virusvrij meer mensen te kunnen ontvangen met een meer publiek toegankelijk programma van exposities en performances.

SC03 recent verschenen


Zoals aangekondigd is het derde nummer van het DeFKa Research SC Magazine, thema Humor, Ironie & Parodie, begin april gepubliceerd. Met bijdragen van Ineke Wertheim, Martina Dal Brollo, Mitchel Peters, Guda Koster & Frans van Tartwijk, Kees Koomen, Martijn Engelbregt, John Körmeling, Erik van Maarschalkerwaard, Feiko Beckers, Anthony Litjes, Balta, Sara van Leeuwen, Anno van der Heide, Albert Van Der Weide, Chris Timmers, Paraskevi Frasiola, Jeanny van Lieshout, Maurice Vanesch (Tist-Es), Kitty Korver, Marlieke Overmeer, Jan Paul Kruimel, Willem van Albeslo, Jacques Blommestijn, Frank van der Linden en Bert Staal.

Het SC03 telt 178 pagina’s en is overal, in de reguliere boekhandel en online, verkrijgbaar met het ISBN 9789464350470. Prijs € 36,50. Een korte impressie van de inhoud staat op https://www.youtube.com/watch?v=NFLLi3_ch1w

Medewerkers en abonnees krijgen het spoedig toegestuurd, mede afhankelijk van bezorgdiensten. Een fysieke presentatie met performances, toelichtingen en beeldend werk hebben we, wegens coronamaatregelen, moeten uitstellen tot nader orde. Wel vindt in april een officiële overdracht plaats van een exemplaar aan de Stripmaker des Vaderlands, Herman Roozen. Meer info: info@defka.nl

Humor, een introductie

In de aanloop naar de publicatie van ons derde nummer, DeFKa Research SC03, maakten we een korte video-impressie van redactionele aard. Thema van de magazine uitgave is Humor, Ironie, Parodie en we geven hierbij een paar voorbeelden vrij. 

https://www.youtube.com/watch?v=gzCYlFOhcgY

In april verwachten we de openbare presentatie te kunnen organiseren. Tot die tijd nog even geduld. We zullen de betreffende datum uiteraard tijdig melden.

Humor en ridicule

Bij wijze van spreken.

Straks is het volop 2021. Sprekers bereiden hun speeches voor. Met gepaste aandacht voor vlagen vol historische emotie, naast alle redelijkheid. Met hier en daar een ondertoon van ambitie om de onrust te verzoenen. Het beoordelen van het performatieve talent is gezien de inhoudelijke kwaliteit wel van behoorlijk belang. Tenminste, indien visueel gepresenteerd. Een speech moet immers vertrouwenwekkend plaatsvinden. Daar zou dan een dosis humor bij van pas kunnen  komen om de oren te spitsen en de spreker plus boodschap sympathie te verlenen. Iemand die daar zijn beroep van had gemaakt was Cicero en hij schreef daarover, ruim 2000 jaar geleden, zeer instructieve Latijnse  teksten. Zoals “…not only is there a rule excluding remarks made in bad taste, but also, even though you could say something with highly comical effect, an orator must avoid each of two dangers : he must not let his jesting become buffoonery or mere mimicking”. Als spreker, kunstenaar, vormgever, heb je van doen met allerlei contextuele aspecten, maar vooral met wat het publiek verwacht en gewend is. En wat goede smaak is, waar je wel of geen rekening mee wil houden, is vaak een kwestie van intuïtie, van culturele invoeling. Een grap kan kan zich heel goed tegen de grappenmaker keren: the joke is on me. Zo redeneerde waarschijnlijk ook Barbara Ehrenreich toen ze haar memorabele artikel schreef over haar Lascaux-receptie waarin ze opperde dat grotbewoners meer zelfrelativering hadden dan wij moderne narcisten. “They knew where they stood in the scheme of things, which was not very high, and this seems to have made them laugh. I strongly suspect that we will not survive the mass extinction we have prepared for ourselves unless we too finally get the joke”. Ze vindt zelfs dat “er redenen (zijn) om te geloven dat de paleolithische mens een gevoel voor humor had dat veel weg had van dat van ons. We lijken immers een esthetische gevoeligheid met hen te delen, zoals blijkt uit de hedendaagse reacties op de prachtige paleolithische afbeeldingen van dieren”.

Marian Donner gaf hier onlangs nog een staart aan met het artikel in weekblad De Groene onder de titel ‘Wat is de grap’, waarin ze pleit voor acceptatie van de relativiteit van het idee ‘beschaving’. Veel hangt af van wat de spreker, de schrijver, de kunstenaar ons voor ogen tovert en wat de handen doen. Denken ze, zijn ze in rust, lijken ze lankmoedig, accentuerend of nerveus onhandig? Ook humor kan besmettelijk zijn.

Citaat Cicero, De Oratore, boek 2, alinea 239. B.Ehrenreich, The humanoid stain, thebaffler.com (november 2019), theguardian.com en de groene.nl (december 2019), M.Donner in groene.nl van december 2020.

Bijdragen, tekstueel of beeldend, voor het derde nummer van de SC magazines met het thema Humor, Ironie, Parodie, graag insturen vóór 1 februari 2021, publicatie verwacht april 2021: info@defka.nl

Van SC 02 naar SC 03

Op Woensdag 2 december om 16.00 uur overhandigden we de eerste exemplaren van ons nieuwe magazine, het DeFKa Research Magazine SC 02, aan de burgemeester en de wethouder van  cultuur van Assen, Marco Out en Bob Bergsma. Thema van dit nieuwe magazine is Iconen&Idolen. 

Daarom vonden wij dat burgemeester en wethouder, als vertegenwoordigers van de gemeente met een voorbeeldige functie, bij uitstek de aangewezen personen hiervoor waren om het magazine te ontvangen.

Foto: Renke Fotografie, Assen.

Het Research Magazine bevat essays en reportages rond het thema Iconen&Idolen, geschreven en verbeeld door schrijvers, kunstenaars en theoretici. Basis voor de thematiek is de collectie van de kunststichting DeFKa in Assen. Formaat A4, 162 blz., ISBN 9789464182552, winkelprijs € 34,00. 

De oproep voor het derde nummer met het thema Humor, Parodie, Ironie, zie posts hieronder. Uiterste Inzenddatum 1 Februari 2021.

Oproep SC 03

Deze Oproep SC 03 geldt voor het derde nummer van het DeFKa Research SC Magazine, 2021. Thema: Humor, Ironie, Parodie. English exerpt below.

DeFKa nodigt kunstenaars, schrijvers, architecten, performers en musici uit om een (beeldend) essay – exposé, manifest, compositie – aan te leveren in de taal en beeldvorm van hun preferente disciplines rond het thema ‘Humor,Ironie, Parodie. Inzenden vóór 1 februari 2021. Opsturen naar info@defka.nl.

Lengte van artikelen inclusief beeldmateriaal maximaal 5000 woorden oftewel 10 pag. A4. Liefst printklaar, zowel in word als pdf. Specifieke beeldopmaak en repro in samenwerking. Formaat van het tijdschrift is A4, ca. 29,5×21 cm. Fotokwaliteit min. 300 dPi. Na redactioneel overleg volgt publicatie en presentaties in: April 2021, afhankelijk van beschikbare openbare ruimte en mogelijkheden in verband met corona-maatregelen. Mail ons als je meer informatie wil.

Opzet

Het begrip Archivering is leidraad voor een een reeks publicaties die DeFKa Research lanceert onder de titel DeFKa Research SC. Thema van het eerste Archief-nummer was Montage, de tweede uitgave thematiseerde Iconen&Idolen. Het tijdschrift functioneert als Essayistisch Platform voor transdiciplinair onderzoek met als uitgangspunt de DeFKa Research Collectie in relatie tot de transversale verbindingen met wetenschap, filosofie en hedendaagse kunst. De thematische opzet is gekozen om te dienen als oriëntering, als handvatten in de archivering van hedendaagse kunst.

Call for submission – DeFKa Research SC 03  Art-Magazine

Artists and philosophers et al. are invited to submit a (visual) essay, exposé or manifesto on the theme of ‘Humor, Irony, Parody’. Open to all disciplines. Deadline february 1st 2021. Specifications: see above. Mail us or send your submissions to info@defka.nl. Publication and presentation, April 2021. This call has also been published in BK-info and DWR november/december 2020.