Havenkwartier

Kunst – Open Havens

Twee beeldenroutes trokken deze zomer, 2021, flink (onze) aandacht. Manifestaties die kunnen dienen als voorbeeld, ‘casus’,  bij het onderzoek naar een nieuwe, beeldende, invulling van het Havenkwartier in Assen. De Paradise In Kortrijk BE en de Follies in Norg NL. Het grootste onderscheid tussen de twee is dat de eerste een relatie aangaat met de stad, de tweede vooral met het dorpse cultuurlandschap. In Kortrijk worden de kunstwerken onderdeel van de stedelijke architectuur. Ze nodigen als tijdelijke installaties uit tot reflectie betreffende het thema Paradise en het utopische denken. Introspectie is hier, ook in voorkomende interactieve situaties, zelfs de norm. In Norg is er meer contrast met de omliggende omgeving. Deze speelt mee in veel van de ontwerpen die regelmatig de bezoeker proberen te verleiden tot ‘een andere blik’ op de natuur. Op de menselijke interpretatie en positie daarbinnen. De thematische aanpak was namelijk vrij als de uitvoering maar in de geest van een folly, een ‘dwaas’ bouwwerk, bleef.


Gaat het in Kortrijk duidelijk om kunstwerken in de openbare ruimte, in Norg groeit de folly meer en meer in de richting van een voorlopige constructie met een beeldend perspectief. Als zodanig, als experimenteel object, verdwijnt het folly-aspect bij een aantal van deze werken. Daar waar sprake is van een humoristische invalshoek blijft dat behouden. Norg is uiterst charmant juist vanwege zijn ruimtelijke beperkingen en kleine schaal. Kortrijk biedt als stad meerdere dynamische invalshoeken. Paradise Kortrijk heeft overigens DeFKa Research ook twee souvenirs opgeleverd voor de collectie: de stenen van Ryan Gander. 

Norg, follyartnorg.nl, , t/m 29 augustus 2021

Kortrijk, paradisekortrijk.be, t/m 24 oktober 2021


Haven Centraal

DeFKa Research gaat zich in 2021-2022 onder meer concentreren op dit Havengebied. Gemeentelijk gekarakteriseerd als speerpunt voor woningbouw en herontwikkeling met onmiddellijke ingang. Het betreft grofweg een postindustrieel terrein tussen Willemskanaal, Spoorweg, Havenkade/Philipsweg en Industrieweg.

Een onderzoeksgroep van kunstenaars en architecten zal op verzoek van DeFKa Research zich bezighouden met verschillende opties waaronder bijvoorbeeld een ecologische beeldentuin, een museum, universitair onderwijs, stedelijke woonconcepten, regiovisie, erfgoed en infrastructurele bereikbaarheid.

Zie ook de link naar Assen Centraal  op V/h architectuurpodium Assen:

https://cerclemeudon.wordpress.com/2021/07/15/assen-centraal/ARCHITECTUURMAAND juni 2021

DeFKa Research start in het najaar van 2021 een onderzoek naar de invulling van het Havenkwartier, met medewerking van kunstenaars en architecten. In deze introductievideo een interview met supervisor Ruimtelijke Kwaliteit, Bart van Leeuwen, over het Havenkwartier in Assen in relatie tot de binnenstad. 

Het kader voor ons onderzoek wordt gevormd door de nieuwe omgevingsvisie, de recente binnenstads- en gebiedsvisie (Urhahn) naast regiovisie Groningen-Assen. Daarbij zullen we onze eigen onderzoeksresultaten en voorstellen ter plekke presenteren inclusief de directe ervaring van de historische omgeving en eerdere stedenbouwkundige concepten.