Havenkwartier

Eem – Amersfoort

Vanmorgen 9.45 met 109 naar station. In Zwolle overstappen in zeer rustige trein! richting Rotterdam. In Amersfoort linksaf naar het hotel. Na een kleine pauze wandelen we naar De Nieuwe Stad aan de Eem. Een soort havengebied met jonge bedrijfjes en DRIE restaurantjes, plus een Kunsthuis – Glue – die zondag een opening hebben om 15 uur, maar ze hebben een “ontmoedigingsbeleid”, vanwege de pandemie. De opening blijkt later overigens goed bezocht mede dankzij goed gebruik van de uitloop buiten.*

Het gebied omvat een interessante mix van activiteiten inclusief nabijheid van MBO en Kappersschool. Het circulaire middenplein komt op ongeveer 50 meter doorsnee en lijkt ons leuk voor performances, voor theater, voor scholieren om te zitten. Deze nieuwe stad sluit nauw aan bij het centraal gelegen Eemplein met Kunsthal Kade, De Nieuwe Poort en onder het spoor door naar de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

*inrichting expositie Ruis met werk van Anders Wolhar en John Konijn (21/11/21-03/01/22)Havenkwartier Bremen – Speicher

In 2007 organiseerde DeFKa ism Architectuurpodium Assen een tentoonstelling getiteld City Extensions. We keken daarbij expliciet naar de randen van de stad, de half ontgonnen periferie. De daarbij betrokken kunstenaars waren Lomme, Sciarone, Kirschmann, Germain, Van Hout, Strijbos en Buro Dedo. Kirschmann toonde onder meer een aantal prints van foto’s die hij nam rond zijn destijds atelier in de havenwijk van Bremen. Afgelopen week, eind oktober 2021, waren we weer in Bremen en maakten een videoimpressie van de huidige staat. Uiteraard is het Havenkwartier van Assen onvergelijkbaar, maar Bremen kan wel tot inspiratie dienen evenals kritische alertheid. Belangrijk aandachtspunt is in ieder geval de culturele aansluiting van binnenstad en havenomgeving. Vooral: Welke rol gaat kunst en cultuur rondom woningbouw spelen? 

Ook niet onbelangrijk: hoe krijg je dat bij beleidsmakers op het bord; hoe krijg je nieuwe cultuur, nieuwe ideeën, uitgevoerd en met zorg vastgespijkerd? * Onderzoeksresultaten presenteren blijkt niet voldoende; zijn niet ambtelijk vanzelfsprekend. De subsidiegever wil effectmeeting, geagendeerd en gesignaleerd, in schriftelijke termen van het waarom hoe en “wat wil je bereiken”. Ook hier verschijnt de problematiek van ambities versus haalbaarheid in de uitvoering. Hetgeen bij aanvang van het onderzoek geen dominante rol zou moeten spelen. Onderzoek is gebaat bij vrijheid van denken en experiment. Dat is een voorwaarde voor cultuurstimulering, voor participatie en stedelijk engagement.

* De Duitse term ‘Speicher’ en ‘speichern’ is verwand met het Nederlandse Spijker/Spieker oftewel opslagplaats/pakhuis. Een diepere betekenislaag kan de associatie oproepen met bewaartechnieken, met herinneren, met erfgoed en archiveren, de leidraad van het DeFKa Research Magazine.Sluiskade

Een eerste oriëntatie gesprek over het aanstaande Havenkwartierproject vond plaats op dinsdag 5 oktober. In de inleiding kwamen een vijftal onderwerpen aan de orde: 1) mogelijke deelnemers 2) de gemeentelijke nota Assen Centraal van 24 juni. 3)geschiedenis, Europlan 2012 en Masterplan 2019 4)projectopzet DeFKa Research en subsidiereactie Provincie 5) DDW, denkvoorbeelden

Algemeen: Gemeentelijk plannen zijn primair op 500 woningen gericht. Een visie is nog rudimentair, alleen een contour van Havenkade als begin (Sluiskade) en daarna tot aan Philipsweg met fietsbrug. Gemeente stuurt aan op participatie met markt, buurt en belanghebbenden. DeFKa wil hypotheses betreffende dynamische leefomgeving ontwikkelen, eerst onderzoek en debat, dan vormgeving dan pas bouwen. Grootschalig transdisciplinair beginnen, dan downscalen. Samenwerking zoeken met kunstenaars, onderwijsinstellingen, silo en supervisor. In de loop van 21/22 exposities, debat, publicatie. 

Suggesties: wat betreft functies kijk naar broedplaatssfeer in bijvoorbeeld Helsinki en betreffende impact bij uitvoering: neem contact op met Techhub, Cicero, Minerva.

Met dank aan aanwezigen. Nieuwe bijeenkomst in november met huidige en nieuwe deelnemers, wordt nader bepaald. Belangstellenden die een bijdrage willen leveren of alleen meer informatie/nieuwsbrief, kunnen mailen naar defka@kpnmail.nl.


Kunst – Open Havens

Twee beeldenroutes trokken deze zomer, 2021, flink (onze) aandacht. Manifestaties die kunnen dienen als voorbeeld, ‘casus’,  bij het onderzoek naar een nieuwe, beeldende, invulling van het Havenkwartier in Assen. De Paradise In Kortrijk BE en de Follies in Norg NL. Het grootste onderscheid tussen de twee is dat de eerste een relatie aangaat met de stad, de tweede vooral met het dorpse cultuurlandschap. In Kortrijk worden de kunstwerken onderdeel van de stedelijke architectuur. Ze nodigen als tijdelijke installaties uit tot reflectie betreffende het thema Paradise en het utopische denken. Introspectie is hier, ook in voorkomende interactieve situaties, zelfs de norm. In Norg is er meer contrast met de omliggende omgeving. Deze speelt mee in veel van de ontwerpen die regelmatig de bezoeker proberen te verleiden tot ‘een andere blik’ op de natuur. Op de menselijke interpretatie en positie daarbinnen. De thematische aanpak was namelijk vrij als de uitvoering maar in de geest van een folly, een ‘dwaas’ bouwwerk, bleef.


Gaat het in Kortrijk duidelijk om kunstwerken in de openbare ruimte, in Norg groeit de folly meer en meer in de richting van een voorlopige constructie met een beeldend perspectief. Als zodanig, als experimenteel object, verdwijnt het folly-aspect bij een aantal van deze werken. Daar waar sprake is van een humoristische invalshoek blijft dat behouden. Norg is uiterst charmant juist vanwege zijn ruimtelijke beperkingen en kleine schaal. Kortrijk biedt als stad meerdere dynamische invalshoeken. Paradise Kortrijk heeft overigens DeFKa Research ook twee souvenirs opgeleverd voor de collectie: de stenen van Ryan Gander. 

Norg, follyartnorg.nl, , t/m 29 augustus 2021

Kortrijk, paradisekortrijk.be, t/m 24 oktober 2021


Haven Centraal

DeFKa Research gaat zich in 2021-2022 onder meer concentreren op dit Havengebied. Gemeentelijk gekarakteriseerd als speerpunt voor woningbouw en herontwikkeling met onmiddellijke ingang. Het betreft grofweg een postindustrieel terrein tussen Willemskanaal, Spoorweg, Havenkade/Philipsweg en Industrieweg.

Een onderzoeksgroep van kunstenaars en architecten zal op verzoek van DeFKa Research zich bezighouden met verschillende opties waaronder bijvoorbeeld een ecologische beeldentuin, een museum, universitair onderwijs, stedelijke woonconcepten, regiovisie, erfgoed en infrastructurele bereikbaarheid.

Zie ook de link naar Assen Centraal  op V/h architectuurpodium Assen:

https://cerclemeudon.wordpress.com/2021/07/15/assen-centraal/ARCHITECTUURMAAND juni 2021

DeFKa Research start in het najaar van 2021 een onderzoek naar de invulling van het Havenkwartier, met medewerking van kunstenaars en architecten. In deze introductievideo een interview met supervisor Ruimtelijke Kwaliteit, Bart van Leeuwen, over het Havenkwartier in Assen in relatie tot de binnenstad. 

Het kader voor ons onderzoek wordt gevormd door de nieuwe omgevingsvisie, de recente binnenstads- en gebiedsvisie (Urhahn) naast regiovisie Groningen-Assen. Daarbij zullen we onze eigen onderzoeksresultaten en voorstellen ter plekke presenteren inclusief de directe ervaring van de historische omgeving en eerdere stedenbouwkundige concepten.