SC03 recent verschenen


Zoals aangekondigd is het derde nummer van het DeFKa Research SC Magazine, thema Humor, Ironie & Parodie, begin april gepubliceerd. Met bijdragen van Ineke Wertheim, Martina Dal Brollo, Mitchel Peters, Guda Koster & Frans van Tartwijk, Kees Koomen, Martijn Engelbregt, John Körmeling, Erik van Maarschalkerwaard, Feiko Beckers, Anthony Litjes, Balta, Sara van Leeuwen, Anno van der Heide, Albert Van Der Weide, Chris Timmers, Paraskevi Frasiola, Jeanny van Lieshout, Maurice Vanesch (Tist-Es), Kitty Korver, Marlieke Overmeer, Jan Paul Kruimel, Willem van Albeslo, Jacques Blommestijn, Frank van der Linden en Bert Staal.

Het SC03 telt 178 pagina’s en is overal, in de reguliere boekhandel en online, verkrijgbaar met het ISBN 9789464350470. Prijs € 36,50. Een korte impressie van de inhoud staat op https://www.youtube.com/watch?v=NFLLi3_ch1w

Medewerkers en abonnees krijgen het spoedig toegestuurd, mede afhankelijk van bezorgdiensten. Een fysieke presentatie met performances, toelichtingen en beeldend werk hebben we, wegens coronamaatregelen, moeten uitstellen tot nader orde. Wel vindt in april een officiële overdracht plaats van een exemplaar aan de Stripmaker des Vaderlands, Herman Roozen. Meer info: info@defka.nl

Humor, een introductie

In de aanloop naar de publicatie van ons derde nummer, DeFKa Research SC03, maakten we een korte video-impressie van redactionele aard. Thema van de magazine uitgave is Humor, Ironie, Parodie en we geven hierbij een paar voorbeelden vrij. 

https://www.youtube.com/watch?v=gzCYlFOhcgY

In april verwachten we de openbare presentatie te kunnen organiseren. Tot die tijd nog even geduld. We zullen de betreffende datum uiteraard tijdig melden.

Humor en ridicule

Bij wijze van spreken.

Straks is het volop 2021. Sprekers bereiden hun speeches voor. Met gepaste aandacht voor vlagen vol historische emotie, naast alle redelijkheid. Met hier en daar een ondertoon van ambitie om de onrust te verzoenen. Het beoordelen van het performatieve talent is gezien de inhoudelijke kwaliteit wel van behoorlijk belang. Tenminste, indien visueel gepresenteerd. Een speech moet immers vertrouwenwekkend plaatsvinden. Daar zou dan een dosis humor bij van pas kunnen  komen om de oren te spitsen en de spreker plus boodschap sympathie te verlenen. Iemand die daar zijn beroep van had gemaakt was Cicero en hij schreef daarover, ruim 2000 jaar geleden, zeer instructieve Latijnse  teksten. Zoals “…not only is there a rule excluding remarks made in bad taste, but also, even though you could say something with highly comical effect, an orator must avoid each of two dangers : he must not let his jesting become buffoonery or mere mimicking”. Als spreker, kunstenaar, vormgever, heb je van doen met allerlei contextuele aspecten, maar vooral met wat het publiek verwacht en gewend is. En wat goede smaak is, waar je wel of geen rekening mee wil houden, is vaak een kwestie van intuïtie, van culturele invoeling. Een grap kan kan zich heel goed tegen de grappenmaker keren: the joke is on me. Zo redeneerde waarschijnlijk ook Barbara Ehrenreich toen ze haar memorabele artikel schreef over haar Lascaux-receptie waarin ze opperde dat grotbewoners meer zelfrelativering hadden dan wij moderne narcisten. “They knew where they stood in the scheme of things, which was not very high, and this seems to have made them laugh. I strongly suspect that we will not survive the mass extinction we have prepared for ourselves unless we too finally get the joke”. Ze vindt zelfs dat “er redenen (zijn) om te geloven dat de paleolithische mens een gevoel voor humor had dat veel weg had van dat van ons. We lijken immers een esthetische gevoeligheid met hen te delen, zoals blijkt uit de hedendaagse reacties op de prachtige paleolithische afbeeldingen van dieren”.

Marian Donner gaf hier onlangs nog een staart aan met het artikel in weekblad De Groene onder de titel ‘Wat is de grap’, waarin ze pleit voor acceptatie van de relativiteit van het idee ‘beschaving’. Veel hangt af van wat de spreker, de schrijver, de kunstenaar ons voor ogen tovert en wat de handen doen. Denken ze, zijn ze in rust, lijken ze lankmoedig, accentuerend of nerveus onhandig? Ook humor kan besmettelijk zijn.

Citaat Cicero, De Oratore, boek 2, alinea 239. B.Ehrenreich, The humanoid stain, thebaffler.com (november 2019), theguardian.com en de groene.nl (december 2019), M.Donner in groene.nl van december 2020.

Bijdragen, tekstueel of beeldend, voor het derde nummer van de SC magazines met het thema Humor, Ironie, Parodie, graag insturen vóór 1 februari 2021, publicatie verwacht april 2021: info@defka.nl

Van SC 02 naar SC 03

Op Woensdag 2 december om 16.00 uur overhandigden we de eerste exemplaren van ons nieuwe magazine, het DeFKa Research Magazine SC 02, aan de burgemeester en de wethouder van  cultuur van Assen, Marco Out en Bob Bergsma. Thema van dit nieuwe magazine is Iconen&Idolen. 

Daarom vonden wij dat burgemeester en wethouder, als vertegenwoordigers van de gemeente met een voorbeeldige functie, bij uitstek de aangewezen personen hiervoor waren om het magazine te ontvangen.

Foto: Renke Fotografie, Assen.

Het Research Magazine bevat essays en reportages rond het thema Iconen&Idolen, geschreven en verbeeld door schrijvers, kunstenaars en theoretici. Basis voor de thematiek is de collectie van de kunststichting DeFKa in Assen. Formaat A4, 162 blz., ISBN 9789464182552, winkelprijs € 34,00. 

De oproep voor het derde nummer met het thema Humor, Parodie, Ironie, zie posts hieronder. Uiterste Inzenddatum 1 Februari 2021.

Oproep SC 03

Deze Oproep SC 03 geldt voor het derde nummer van het DeFKa Research SC Magazine, 2021. Thema: Humor, Ironie, Parodie. English exerpt below.

DeFKa nodigt kunstenaars, schrijvers, architecten, performers en musici uit om een (beeldend) essay – exposé, manifest, compositie – aan te leveren in de taal en beeldvorm van hun preferente disciplines rond het thema ‘Humor,Ironie, Parodie. Inzenden vóór 1 februari 2021. Opsturen naar info@defka.nl.

Lengte van artikelen inclusief beeldmateriaal maximaal 5000 woorden oftewel 10 pag. A4. Liefst printklaar, zowel in word als pdf. Specifieke beeldopmaak en repro in samenwerking. Formaat van het tijdschrift is A4, ca. 29,5×21 cm. Fotokwaliteit min. 300 dPi. Na redactioneel overleg volgt publicatie en presentaties in: April 2021, afhankelijk van beschikbare openbare ruimte en mogelijkheden in verband met corona-maatregelen. Mail ons als je meer informatie wil.

Opzet

Het begrip Archivering is leidraad voor een een reeks publicaties die DeFKa Research lanceert onder de titel DeFKa Research SC. Thema van het eerste Archief-nummer was Montage, de tweede uitgave thematiseerde Iconen&Idolen. Het tijdschrift functioneert als Essayistisch Platform voor transdiciplinair onderzoek met als uitgangspunt de DeFKa Research Collectie in relatie tot de transversale verbindingen met wetenschap, filosofie en hedendaagse kunst. De thematische opzet is gekozen om te dienen als oriëntering, als handvatten in de archivering van hedendaagse kunst.

Call for submission – DeFKa Research SC 03  Art-Magazine

Artists and philosophers et al. are invited to submit a (visual) essay, exposé or manifesto on the theme of ‘Humor, Irony, Parody’. Open to all disciplines. Deadline february 1st 2021. Specifications: see above. Mail us or send your submissions to info@defka.nl. Publication and presentation, April 2021. This call has also been published in BK-info and DWR november/december 2020.

Notabene

In zijn voorwoord voor een ‘niet uitgegeven’ boek, Forord 1844, verwijst Kierkegaard  twee keer naar een carnavalesk gebruik. De ene keer gaat het om een kat in een ton, als metafoor voor een schrijver, en de tweede keer gaat het om een stropop in een ton die met messen geraakt moest worden. Hij steekt hier de draak met recensenten die doen alsof ze boeken hebben gelezen en acteren als spreekbuis van hun lezerspubliek. Met dit voorwoord gooit hij als het ware een bal op en staat er bij te kijken wie hem zou willen vangen. Aan de ene kant bedrijft Kierkegaard aldus polemische kritiek maar anderszins doet hij dit op een op ‘ontspanning’ gerichte schrijfwijze. 

Verkerend in de waan dat Kierkegaard vooral een christelijke filosoof is, zou de lezer voorbij kunnen gaan aan deze zeer interessante, existentialistische, denker die op velerlei manieren weet te charmeren. Vaak verhult in literaire vorm, met allerlei pseudoniemen om de mogelijke geloofwaardigheid van een denkrichting aan te geven. Maar daarnaast publiceert hij zonder omwegen teksten over ironie en angst.

Het thema van het derde nummer van DeFKa Research SC is Humor, Ironie, Parodie. Bijdragen inzenden voor 1 februari 2021. 

Beste Onno, geachte Stine, als je tijd, stuur dan een artikel in. Maar absoluut niet meer dan 10xa4 !

*Nederlandse uitgave, Sören Kiergegaard Werken, deel 13, Eindhoven, 2018

Publicatie SC 02

Het tweede nummer van het DeFKa Research SC Magazine is uit. 

Het thema – Iconen & Idolen – wordt verbeeld en beschreven in 18 verschillende bijdragen. Variërend in vorm tussen uitvergrote idealisering, actuele beeldenstormen en filosofische reflectie. Daarnaast enige aanvullende informatie over kunst en wetenschap. Formaat A4, 162 blz., ISBN 9789464182552, winkelprijs € 34,00.

Met bijdragen van Arnoud Holleman & Gert Jan Kocken, Hans van Houwelingen, Albert Van Der Weide, Ton Mars, Sara van Leeuwen, Jack Engelbrecht, Anja Sijben, Anthony Litjes, Gea Koopman, Atelier 10, Edith Cammenga, Yvonne de Grazia, Jan Coenen, Jeanny van Lieshout, Jarik Jongman, Berend Vis, Martin Draax, Gert Wijlage.

De Research Magazines behandelen per uitgave een bepaald thema dat belangrijk is binnen de beeldende kunst en artistiek onderzoek. Uitgangspun is: Archivering van Hedendaagse Kunst. Het eerste nummer heeft als thema – Montage. Het derde nummer wordt verwacht april 2021 en concentreert zich op – Humor, Ironie en Parodie. Voor vragen, mail info@defka.nl

Uit pakken

De deadline voor inzending van artikelen voor het magazine SC 02 is verlopen. We hebben bijna alles binnen en wachten nog op een tweetal bijzondere bijdragen. Hierna volgt het uiteindelijke vormgeven van de publicatie. Verwachte datum van uitgave is november 2020. We zullen dat op deze plek uiteraard tijdig specificeren. In de aanloop naar de presentatie zijn we overgegaan tot aankoop van de Warburg Bilderatlas Mnemosyne, aansluitend bij het thema Iconen & Idolen.

Introductiefilmpje in de aanloop naar het tweede nummer van het DeFKa Research SC magazine, met het thema Iconen & Idolen. 

Uitgave november 2020.

Duur: 2’54’’

Oproep voor SC 02

Thema: Iconen &  Idolen

English exerpt below

DeFKa nodigt kunstenaars, schrijvers, architecten, performers en musici uit om een (beeldend) essay – exposé, manifest, compositie – aan te leveren in de taal en beeldvorm van hun preferente disciplines rond het thema Iconen en Idolen.

Deadline 1 september 2020. Opsturen naar info@defka.nl. Lengte van artikelen maximaal 5000 woorden of gelijkwaardig aan 10 pagina’s a4. Specifieke beeldopmaak en repro in samenwerking. Formaat van het tijdschrift wordt ca. 29,5×21 cm. Na beoordeling volgt publicatie en met het verschijnen van het tweede nummer ook de presentatie met toelichtingen en performances in: November 2020 in Assen. Onder voorbehoud van Corona-regulering.

Het begrip Archivering is leidraad voor een nieuwe reeks publicaties die DeFKa Research lanceert onder de titel DeFKa Research SC. Thema van het tweede Archief-nummer is ‘Iconen en Idolen’. Dit nieuwe tijdschrift functioneert als Essayistisch Platform voor transdisciplinair onderzoek met als uitgangspunt de DeFKa Research Collectie in relatie tot de transversale verbindingen met wetenschap, filosofie en hedendaagse kunst.

Het thema ‘Iconen en Idolen’ is gekozen omdat het als methodische topoi in diverse kunstenaarspraktijken een belangrijke rol speelt en als zodanig aantoonbaar ook zijn weerslag heeft gekregen in onze collectie. Wij zijn benieuwd hoe het thema ook elders in het artistieke en filosofische discours een actuele, betekenisvolle, meerwaarde kan laten ervaren mede gezien het archiveren van hedendaagse kunst. De verschillende parallelle opties als helden, sterren, voorbeelden, roem en faam kunnen daarbij zich laten gelden in het eigen specifieke geval. Bovendien bestaat er geen ontwikkeling, geen proces, zonder voorgaand contextueel gebeuren.

Het SC magazine verschijnt halfjaarlijks en neemt per publicatie een thema op grond van een object uit de eigen collectie. Bij verschijning van elk nieuw nummer wordt ook het volgende thema bekendgemaakt. Ze worden telkens gelanceerd op een bijeenkomst met performances, lezingen of uitvoeringen door de inzenders van de essays. Inzendingen naar info@defka.nl.

Call for submission on the theme Icons & Idols.

Artists and philosophers are invited to submit a (visual) essay, exposé or manifesto on the theme of Icons and Idols. Open to all disciplines. Length of your article must not exceed 5000 words or equivalent to 10 pages a4. Specific image formats happen in collaboration. Please contact us in that case. The size of the magazine is approx. 29.5 × 21 cm. Submissions to info@defka.nl. Deadline september 1, 2020. Launch of magazine SC 02 is due in november 2020 and subject to corona rulings.

This notification has also been published in Bk-info, MetropolisM en De Witte Raaf, juni/augustus 2020.

Monument voor de waarheid

De maand juni 2020 is de maand van het nieuwe beeldenstormen geworden. Bovendien was het ook nog een maand van de filosofie met het thema ‘Waarheid’. Vooruitlopend op het volgende nummer van het DeFKa Research SC Magazine met het thema Iconen en Idolen, is het dus een goed moment om een voorbeeld te noemen waarin al deze invalshoeken lijken samen te vallen.

We hebben het over het ‘Monument voor de waarheid van de leugen’, dat in het bijzijn van de maker Hans van Houwelingen vier jaar geleden op 2 juli 2016 in Kloosterveen-Assen werd onthuld. Het bestaat uit een klassiek uitziende bronzen sokkel waaraan een bronzen troonachtige stoel is gemonteerd. De sokkel van ruim 2×2 meter is verder leeg. De monumentale vormgeving op het plein maakt het werk tot een podium waarop een eerbetoon elk moment kan ontstaan. Iedereen kan 

 

zodoende veranderen in een standbeeld met iconische allure zolang de performance duurt. Het is een fraaie democratische oplossing voor een historisch embleem.
Kloosterveen is als wijk ontworpen op grond van een middeleeuwse fabel: de link met de titel. In het oeuvre van Van Houwelingen komt deze problematiek van geschiedenis, kunst en openbare ruimte meermalen voor.

Tijdens de onthulling heeft ook DeFKa een bijdrage geleverd. Een aantal mensen werd gevraagd een verhaal te vertellen ter beoordeling van het publiek op waarheidsgrondigheid. Namens DeFKa herinnerde Wijlage aan hetKoninklijk Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunstenopgericht door Lodewijk Napoleon in 1808, vrijwel tegelijkertijd met dat hij aan Assen stadsrechten verleende. Dit instituut heet tegenwoordig het KNAW met een kunstonderdeel waarvan Van Houwelingen lid is geweest.

Foto’s: links ateliers MTW en rechts DvhN