Residu en disseminatie 

Naar aanleiding van het thema van het magazine SC04 dat eind november verschijnt.

Er schijnt een soort natuurwet te bestaan van replicatie en disseminatie die er voor zorgt dat door de focus op een bepaald thema dit thema (term of verschijnsel) zichzelf weet te herhalen en te verstrooien. Het verschijnsel duikt dan zomaar op in tamelijk gescheiden zones, waarbij je je toch afvraagt wat er zo bijzonder aan is en wat de verbindende factor zou kunnen zijn buiten jijzelf als lezer om.

In korte tijd kom ik de term ‘residu’ tegen zonder er specifiek op zoek naar te zijn. Een directe maar oppervlakkige overeenkomst is dat de zones in dit geval literaire publicaties betreffen. In het ene geval gaat het om een artikel in De Gids nr.4 van dit jaar. Het nummer is gewijd aan Beuys vanwege het honderdjarige herdenken van zijn geboorte en het belang van zijn oeuvre.  Van Berend Strik wordt een tweetal kunstwerken getoond van een met stof en draad bewerkte foto, gemaakt in het voormalige atelier van Beuys in Kleve. In een begeleidende tekst van Emily Kocken is aan het eind sprake van de volgende zinsnede: “De telefoon, een oudje. In de hoorn rust residu van conversaties – intieme, familiale, professionele. Het snoer uittrekkend zie je Beuys, pratend, discussiërend door de kamer”. 


Op 9 oktober, in het NRC, lees ik een recensie van Wim Pijbes over landschapskunst naar aanleiding van de manifestatie Into Nature. Hij bespreekt het kunstwerk Broken Circle/Spiral Hill van Robert Smithson. Het is een werk uit 1971 en het bevindt zich in een zandafgraving bij Emmen. Na een ‘activistische’ inleiding merkt hij het volgende op: “Centraal  ligt een reusachtige zwerfkei, een overblijfsel uit de voorlaatste ijstijd. Aanvankelijk moest Smithson niets hebben van de steen, maar gaandeweg maakte hij die onderdeel van zijn schepping. Als residu van de smeltende ijslaag die hier lang geleden het landschap mede vormgaf.”

Soms is er niks leukers dan de geest te laten uitwaaien. We komen al dichter bij huis. Hier in een Drenthe ligt een Saaliaanse boodschap met een ver verleden van pakweg 150.000 jaar. Het door Pijbes als ‘entropisch’ omschreven landschap functioneert in zijn beleving als kunst met een moraal. Het residu kan dan effectief een kunstwerk zijn en ook verwijzen naar, althans gedeeltelijk, een toevallig – samengestelde – ethiek.  Door een bepaalde ingreep, of juist het niet ingrijpen, wordt een geschiedenis bewaard, wordt experimenteel. Kunstobject en Cultuurhistorie.*

Het visuele gewicht van die enorme zwerfkei weegt echter nauwelijks zwaarder dan de efemere rest van mogelijke gesprekken in het nabeeld van een oude, zwarte, bakelieten telefoon met een verdwaald snoer dat verdwijnt onder een tak met vogeltjes op gepaste afstand. Het residu is er ongetwijfeld, het is gezegd, het is beschreven, het heeft superpositionele kwaliteiten. Met dank aan een voorwerp dat frequent opgenomen moet zijn en als kunstwerk weerkeert, ingezet wordt als referent aan een mogelijke dialoog tussen kunst, kunstenaars en een specifieke plaatsbepaling. Een gedachtenexperiment met een eveneens landschappelijke karakter.**

*Bovendien zijn de zwerfkei-foto’s van Sake Elzinga, een fotograaf met werken in de collectie van DeFKa, weliswaar met een ander onderwerp (interieurs).

**B.Strik, Zwischenstufen -resonantie, zwart, een lege hoek (bestikte c-print, mixed media).

Souvenir de Flora

Nogmaals Attentie: tijdelijk nieuw email adres is defka@kpnmail.nl, dit in  verband met netwerkstoring vaste adres (info@defka.nl)

Reznik

Tussen de verschillende locaties van Spread Zinefest door konden we gelukkig ook nog naar de Noorderlicht manifestatie en dat maakte de bezoeken aan Groningen in de derde week van september extra bijzonder. In de Akerk klonk de multimedia installatie van het collectief ARK, Lawki-Now, imponerend, vooral vanwege de koorzang. Visueel attractief was de vitrine van Flora Reznik waarin traag maar gestaag blauwe druppels een landschap signaleerden. Van Flora mochten we een boekje meenemen over het lidteken van haar broer. Want ja, we willen het echt bewaren.

Spread Zinefest 2021

Attentie: tijdelijk nieuw email adres is defka@kpnmail.nl, dit in  verband met netwerkstoring vaste adres (info@defka.nl)


Library Display @ SIGN

De drie eerste nummers van het Defka Research magazine met de thema’s Montage (1), Iconen&Idolen (2) en Humor, Ironie&Parodie zijn nu ook in te zien en te verkrijgen bij SIGN Groningen tijdens het Spread Zinefest van 17 tot 26 september. Sign is geopend van di-zo, 12 tot 17.00 uur, op de Winschoterkade 10.

Zaterdag 25 en zondag 26/9 is er de ZineMarket ‘with various artists’ bij Het resort aan de Meeuwerderweg 58 en speciaal op zaterdag een ‘beurtvaartservice by Klaas Koetje’.

Email storing

In verband met email-storing bij KPN internedservices hebben we sinds vrijdag 3 september geen berichten kunnen ontvangen op het adres info@defka.nl.

We verzoeken om belangrijke berichten nogmaals op te sturen naar defka@kpnmail.nl

Excuses voor ongemak.

Vriendelijk dank,

DeFKa Research

Souvenirs, op termijn

De inzendtermijn voor Magazine SC 04 met het thema Souvenir & Residu geldt tot 1 september aanstaande. Dus als je een essay, tekstueel en/of beeldend, wilt inleveren met het thema Souvenir & Residu dan is er nog een week vanaf nu. Laat het ons eventueel alvast weten. Daarna gaan we aan de slag met de redactie. Voor overleg en andere zaken, mail ons info@defka.nl.

Meer informatie en de advertentie staan hieronder gepost. Publicatie en presentatie volgt in november dit jaar.

Op de foto de souvenirs die we hebben meegenomen uit Kortrijk. Stenen van Ryan Gander met de titel Spending Time en Saving Time (2021), met als kenmerk: “de economie van tijd, geld en aandacht”.

Please send your contributions before next september 1st. If you need more information or support, mail us info@defka.nl. See below the adblog with more information.

Oproep SC 04 – Souvenir & Residu

Deze oproep verschijnt ook in BK-info (juni) en De Witte Raaf (juli).

Het begrip Archivering is leidraad voor een een reeks publicaties die DeFKa Research lanceert onder de titel DeFKa Research SC. Thema van het vierde Archief-nummer is Souvenir & Residu. Het tijdschrift functioneert als Essayistisch Platform voor transdiciplinair onderzoek met als uitgangspunt de DeFKa Research Collectie in relatie tot de transversale verbindingen met wetenschap, filosofie en hedendaagse kunst. De thematische opzet is gekozen om te dienen als oriëntering, als handvatten in de archivering van hedendaagse kunst. English invitation below.

De etalage

We zijn op weg naar het vierde nummer, het DeFKa Research SC 04 met het thema Souvenir & Residu. Inzenden tot 1 september. Verschijnt november. Daarvoor maken we nog een advertentie op. Die verschijnt spoedig. Maar eerst de gevel profileren, de stoep schrobben, de paardenbloemen verwijderen, de publicaties in de etalage herschikken.

Je kunt ons ook mailen voor meer informatie: info@defka.nl

Humor in de natuur

Het is wetenschappelijk waargenomen. Grote apen grijnzen aantoonbaar en ratten lachen als ze gekieteld worden: een hoog kirrend geluid. Het schijnt echter nog niet bekend te zijn of bomen humor hebben. De wijze van parodiëren door heesters, fruitsoorten en groenten is nog nergens beschreven voor zover in dit kader is nagegaan. Maar dat de niet-menselijke natuur naast de mens een communicatiestructuur heeft ontwikkeld die verschilt van die van homo sapiens, kan als evident verondersteld worden. Een opvatting van hoe humor zich in de natuur verplaatst en zich door flora en fauna laat ervaren en door hen wordt geuit verdient absoluut nadere studie. Het zal anders zijn, anders klinken, een ander gezicht vertonen. Misschien worden we wel uitgelachen waar we bij staan.

Bijgaand een foto van de officiële uitreiking op donderdag 22 april 2021, van het derde nummer, het DeFKa Research SC 03 Magazine, thema Humor, Ironie & Parodie, aan: Herman Roozen, Stripmaker des Vaderlands en Siska Peeks, Partij voor de Dieren. In het kader van de Maand van de Filosofie, thema De natuur was hier, vond deze presentatie plaats in de tuin van het Landgoed Overcingel in Assen.

We blijven nadenken over mogelijkheden op langere termijn, voor het magazine, om virusvrij meer mensen te kunnen ontvangen met een meer publiek toegankelijk programma van exposities en performances.

SC03 recent verschenen


Zoals aangekondigd is het derde nummer van het DeFKa Research SC Magazine, thema Humor, Ironie & Parodie, begin april gepubliceerd. Met bijdragen van Ineke Wertheim, Martina Dal Brollo, Mitchel Peters, Guda Koster & Frans van Tartwijk, Kees Koomen, Martijn Engelbregt, John Körmeling, Erik van Maarschalkerwaard, Feiko Beckers, Anthony Litjes, Balta, Sara van Leeuwen, Anno van der Heide, Albert Van Der Weide, Chris Timmers, Paraskevi Frasiola, Jeanny van Lieshout, Maurice Vanesch (Tist-Es), Kitty Korver, Marlieke Overmeer, Jan Paul Kruimel, Willem van Albeslo, Jacques Blommestijn, Frank van der Linden en Bert Staal.

Het SC03 telt 178 pagina’s en is overal, in de reguliere boekhandel en online, verkrijgbaar met het ISBN 9789464350470. Prijs € 36,50. Een korte impressie van de inhoud staat op https://www.youtube.com/watch?v=NFLLi3_ch1w

Medewerkers en abonnees krijgen het spoedig toegestuurd, mede afhankelijk van bezorgdiensten. Een fysieke presentatie met performances, toelichtingen en beeldend werk hebben we, wegens coronamaatregelen, moeten uitstellen tot nader orde. Wel vindt in april een officiële overdracht plaats van een exemplaar aan de Stripmaker des Vaderlands, Herman Roozen. Meer info: info@defka.nl

Humor, een introductie

In de aanloop naar de publicatie van ons derde nummer, DeFKa Research SC03, maakten we een korte video-impressie van redactionele aard. Thema van de magazine uitgave is Humor, Ironie, Parodie en we geven hierbij een paar voorbeelden vrij. 

https://www.youtube.com/watch?v=gzCYlFOhcgY

In april verwachten we de openbare presentatie te kunnen organiseren. Tot die tijd nog even geduld. We zullen de betreffende datum uiteraard tijdig melden.