Manifesta 12 Palermo

Laatste week van de biënnale Manifesta 12 in Palermo, Sicilië. Een spectaculaire hoeveelheid evenementen die plaats vond sinds de opening op 16 juni. Aanstaande zondag 4 november wordt het geheel afgesloten in Teatro Garibaldi met verschillende debatten en open sessies. Om 20.00 de afsluitende rede en de overhandiging van ‘de sleutels’ aan Manifesta 13, die georganiseerd wordt in Marseille.

Tijdens een een bijeenkomst van Manifesta’s Education Club op 19 oktober sprak Hedwig Fijen, directeur Manifesta, over “How can social practice change cultural initiatives”. Daarbij gaf zij onomwonden te kennen dat ook zij moeite heeft de grens aan te duiden tussen de kunstpraktijk en cultureel-maatschappelijk activisme. Zij wees juist op de overeenkomsten en pleitte voor een expansie van de Manifesta-thematiek richting een ‘Movement’. Daarbij expliciet het accent verleggend van tijdelijk, puur biënnaal logistiek, onderzoek naar een meer permanent internationaal netwerk op grond van lokale betrokkenheid.

Meer informatie: http://m12.manifesta.org/events/

Op vrijdag 16 november houdt Hedwig Fijen/Manifesta op uitnodiging van DeFKa Research de 14e Sandberglezing in Assen, Rolderstraat 21, om 17.00 uur.

Op donderdag 15 november om 20.00 geeft Ewald Engelen op uitnodiging van DeFKa partner Metaforum Assen in Kunstplaza Schurer een lezing over ‘nieuwe economie’.

Oproep

793D0951-8361-45B9-B5FE-DD5F4DFA81A7

Universalisme als praktijk           (english version below)

DeFKa Research nodigt kunstenaars en theoretici uit om een essay of manifest in te sturen.

Tegen de achtergrond van een tijdperk van transitie, in denken en beleven, hanteren we bepaalde strategieën om met nieuwe ideeën en wereldbeelden om te gaan. Daarom nodigen we kunstenaars, schrijvers, architecten, performers en musici uit om een schetsontwerp, proef of samenvatting, aan te leveren voor een essay (exposé, manifest, werkstuk, compositie) in de taal en beeldvorm van hun preferente disciplines. De kernvraag is of een universeel perspectief toepasbaar is en hoe we dat in de praktijk uitoefenen.

Hoe komen we hierbij?

Er speelden drie urgente aspecten een belangrijke rol. Ten eerste het aparte aspect van methodologie in de kunst, waarin veel aandacht besteed wordt aan het proces en de argumentatie. Bijvoorbeeld het belang van transversale relaties in plaats van – of naast – strakke, horizontale en verticale, reductionalistische, betrekkingen. Kernwoorden blijven dan Transversaliteit, pluriform en transdisciplinair.

Ten tweede, het idee van hedendaagse kunst. Hoe meten we haar valide actualiteit. Hoe experimenteel of conservatief is deze gedachte? En vooral, wie willen we bereiken, voor wie werken we eigenlijk. Is het singulier individuele de norm of mogen we verwachten te kunnen communiceren met elke generatie, met elke culturele voorkeur, op elk niveau. Hiermee tevens uiteindelijk bedoelend: Universaliteit. Het thema is een probleem of het is niet.

Ten derde, het onderzoek en realisatie van visie. Kunstenaars en filosofen zijn beeldenmakers in hun relatie tot een breder publiek. Als kunst en filosofie duiders zijn van kennis, dragers van een specifieke epistemologie, wat kunnen we er uit afleiden ten gunste van ons eigen gedrag. Romanticisme bijvoorbeeld, gezien als een activistisch perspectief, onderzoekt in zijn publieke onvrede een specifieke toekomstige vooruitgang. Hoe radicaal en hoe transparant beschouwen we onze eigen handelingen, onze eigen praktijk op dit moment?

Bijdragen vanuit alle culturele disciplines zijn welkom.

De eerste aanmeldingen willen we graag voor 30 september ontvangen. De absolute einddatum voor de afgeronde bijdragen is 25 november 2018. Dan gaan we de inzendingen beoordelen en beginnen we aan de publicatie van de bijbehorende geschreven gedeeltes. In 2019 moet de uitgave gereed zijn en willen we een speciale gelegenheid organiseren om de uitgave te presenteren en te tonen met performances, lezingen en uitvoeringen van de ruimtelijke essays. Er is een bonus van € 400 voor de meest interessante bijdrage en € 100 voor de daaropvolgende.

Contact: info@defka.nl

info: Defkaresearch.com/oproep

 

Universalism as Practice  

Present times are largely characterized by transition, both in living and thinking. People apply various strategies in order to cope with changing ideas, paradigms and worldviews. As an inventory of those approaches, we invite all artists, writers, architects, performers, musicians, to reflect on the question whether a universal perspective is applicable in a period of fluidity, and if so, how that could be grounded in practice.

 

Three aspects related to these questions are especially of interest to DeFKa. First of all, we observe that the methodology in art focuses more and more on process and argumentation. The reductionistic, ‘vertical’ approach seems to make way for various ‘horizontal’, transversal strategies that are heterogeneous and transdisciplinary. The second aspect is related to the idea of contemporary art itself: how do we measure its validity? How experimental or conservative is that notion? For whom do we make art? Is a particular experience the norm; is it possible to communicate beyond time and cultural bias? The last aspect that has our interest relates to the notion of vision. Both artists and philosophers create images. If art and philosophy convey knowledge, unfolding a specific epistemology, what can be derived from it to benefit our behaviour? If we, for example, consider Romanticism as an activistic strategy that explores a progressive future through its public agony, how radical, how transparent do we envision our doings, our practice, at this moment?

 

First proposals for an essay, exposé, score, piece, sketch or manifesto on the theme of ‘Universalism as Practice’ should be sent to info@defka.nl by September 30, 2018. Submissions from all disciplines of the arts and humanities are welcome. At September 30, respondents will have the opportunity to explain and discuss their proposals with co-respondents. Final deadline for the finished essay or piece is November 25, 2018. In 2019 most daring submissions will be made public, either by publication or by exhibition (depending on form and appearance). There is a € 400 bonus for the most interesting contribution and € 100 for the second best.

 

Architectuur, verslag 15 juni 2018

20180615_145503

De kritiek naar aanleiding van de binnenstadsvisie zoals samengevat in het verslag van 1 juni wordt doorgenomen. De recente ontwikkeling betreffende bouwactiviteit, en volumesplitsing, wordt herkend. In de media wordt bijvoorbeeld met name de opleving van jongerenhuisvesting uitgebreid beschreven. Dienaangaande valt de term ‘Assen a/d Maas’.
Echter op het gebied van culturele innovatie is totaal niets te merken. Op dat gebied, bijvoorbeeld atelierwoningen of experimentele studio’s, zou een lobby richting vastgoed of via Via (Stichting Vaart in Assen) geëntameerd moeten worden. De gemeente Assen heeft daar geen kijk op en van anti-kraak instellingen als Carex wordt niets vernomen. Of het nieuwe College moet met nieuw beleid komen.

Het volgende punt is de herziening van de culturele prijsvraag: de herbestemming van monumentale leegstaande panden. Wat overblijft na de actualisatie zijn 1)Brinkstraat 69 en 2)Havenkade 2. We voegen de volgende panden hier aan toe: 3)Brinkstraat 71, de oude bioscoop uit 1953, nu in gebruik als opslag. 4)Arendshorst a/d Nobellaan, verzorgingstehuis. 5)villa aan de hertenkamp/ex-Wisdom. 6) voormalig Melkfabriekterrein a/d Stadsboulevard. Dicks kampeerhal valt sowieso af, want dat deel van de Collardslaan wordt gesloopt ten bate van appartementen.

Architectuur en beeldende kunst. Ter sprake komt de tijdelijke expositie installatie van Margriet van Weenen in Drents Archief vanwege het ontbreken van een Stedelijke Galerie. Ook de nieuwe tunnel komt aan bod: de sensorlichtjes in de tunnelwand blijken toch een kunstwerk te zijn. De BK-app op de site van de gemeente Assen werkt naar behoren al missen we nog wat foto’s en ontbreekt er zowel een onderhoudsplan als een nieuw beleidsplan kunst in de openbare ruimte. Zie de beoogde opdracht voor een digitaal werk opa de Brink. Een eventuele ‘Asser architectuurprijs’ gaat naar het in onbruik geraakte, voormalige Melkfabriekterrein, zie boven.

Palermo is Assen. Dat is een hoogdravende, maar toch ook wel een beetje terechte associatie als wij het artikel van Sanneke Huisman met Bregtje van der Haak in MetropolisM (2018,nr.3) op ons laten inwerken. “Dat komt door Sacco di Palermo, een complex verhaal over hoe criminele vastgoedontwikkelaars mensen vanaf de jaren vijftig naar slechte appartementsgebouwen buiten het centrum hebben gelokt. Zowel deze nieuwe wijken als de achtergelaten binnenstad verloederden, met leegstand tot gevolg. Veel van deze gebouwen mogen nu door ons gebruikt worden voor de tentoonstelling”.
Het tweejaarlijkse fenomeen Manifesta, nu in Palermo, had haar opening ook dit weekeinde, vandaar. Wij van DeFKa Research doen namelijk het hele jaar een analyse van het concept en de pretenties van het zogeheten manifesterende moderne ‘Manifest’.

Zo leiden, ook in relatie tot architectuur en beeldende kunst, het convivialistisch en metamodern manifest tot een interessante bijdrage aan dit hedendaags discours. Metamodernisme kan gekenmerkt worden door de nadruk op ‘oprechte’ diversiteit en pluriformiteit zonder het doorgevoerd relativisme waar het postmodernisme weleens van beticht wordt. “We propose a pragmatic romanticism unhindered by ideological anchorage. Thus, metamodernism shall be defined as the mercurial condition between and beyond irony and sincerity, naivety and knowingness, relativism and truth, optimism and doubt, in pursuit of a plurality of disparate and elusive horizons. We must go forth and oscillate! “(by Luke Turner, 2011, *Employing the term metamodernism first used by Timotheus Vermeulen & Robin van den Akker in Notes on metamodernism, Journal of Aesthetics & Culture, Nov 2010)Convivialisme sluit daar in ethische zin bij aan door een kernachtig pleidooi voor ‘broederschap’.
Uiteraard hebben deze visies consequenties voor een stedelijke cultuur. De nieuwe stadsbouwmeester zou bij wijze van spreken hiermee een concept kunnen ontwikkelen voor een ‘diverse’ stad.

Het volgend onderwerp is het Universalisme-Project dat DeFKa Research binnenkort doet uitgaan. Het bestaat uit een oproep aan kunstenaars van alle disciplines, filosofen, schrijvers, om een essay, manifesto of werkstuk aan te leveren over het thema ‘Universalisme als Praktijk’. Gaat dit over Assen?, was de vraag. Antwoord: dat zou kunnen, maar dan als casus in een universeel kader. Projectthema stijgt dus van algemeen naar bijzonder en het is aan de deelnemers om dit in algemene zin mee op te vatten of juist van bijzonder naar algemeen een gezicht te geven. Dus naast een schriftelijk exposé kan een ruimtelijk of muzikaal uitgewerkt essay ingediend worden.

Tot slot konden we de nieuwe wethouder van Cultuur Gea Smith verwelkomen. Haar werd de nieuwe brochure-catalogus aangeboden die een overzicht biedt van de Trans-exposities uit 2017 die plaatsvonden in het Stedelijk Museum voor Hedendaagse Kunst.

Naderhand blijven er drie zaken over die er uitsteken. Stel dat de jongerenhuisvesting aanslaat, ook studenten aantrekt, dan verandert de populatie in de binnenstad en daarmee ook mogelijk de culturele behoefte.
Stel dat de vastgoedbeheerders in zijn voor een gesprek, dan zou er gepleit moeten worden voor juist een aanpassing aan die culturele behoefte in de sfeer van ateliers en culturele experimenten.
Stel dat het Noordelijke Experimenteerprogramma We the North werkelijk wil meewerken aan experimenten in Assen, dan zouden er plannen daartoe moeten worden ingediend via wethenorth@provinciegroningen.nl

NB. Verslag deel 1 van 1 juni 2018 staat op het weblog van het Architectuurpodium Assen: cerclemeudon.nl