Jonge Kunstkritiek

Ons volgende nummer SCO6, met de titel Drijfhout, verzamelt artikelen over de huidige relatie tussen kunst en wetenschap. Men kan nog inzenden vóór 1 februari, info@defka.nl. Op de achtergrond van de magazines speelt het denken over archiveren van hedendaagse kunst de hoofdrol.

Opmerkelijk daarom is het essay dat onlangs, 15 december 2022, de hoofdprijs voor de Jonge Kunstkritiek kreeg, geschreven door Lena van Tijen. Onder de titel ‘Mag het weg’ schrijft ze een erg persoonlijk verhaal over het probleem van kunstbehoud en over de functie van het kunstenaarsarchief. Aanleiding is enerzijds een bericht over hoe een kunstenaarsverzameling op straat komt te liggen en anderzijds haar verhouding tot de collectie van haar vader Tjebbe van Tijen. “De database is het hart van het catalogiseringssysteem van mijn vader: de plek waar zijn eigen archief samen moet komen met dat van anderen”. Tjebbe heeft een wikipediapagina waarin hij omschreven wordt als “sculptor, performance artist, curator, net artist, archivist, documentalist and media theorist”. Haar vader blijkt een uitgebreid documentatiesysteem te hebben ontwikkeld waarbij niet alleen de onderdelen op zich als belangrijk moeten worden beschouwd maar ook hun onderlinge samenhang en plaats. Lena van Tijen realiseert zich dat zij nooit volledig recht kan doen aan dit oorspronkelijke systeem en dat ze tot haar eigen keuzes zal moeten komen. Of ze moet dit werk aan anderen toevertrouwen. Precies de onvermijdelijke taak van de archivaris die zal gaan beoordelen wat van waarde is voor komende generaties in het besef dat het een typische selectie is. Zij komt tot de conclusie dat je die selectie – het mag weg – gewoon moet maken maar bij een ontkenning niet moet nalaten te verantwoorden. Dat dat niet gemakkelijk is, beseft ze  maar al te goed: “Ik spreek uit ervaring wanneer ik zeg dat de kunstacademie je op meerdere aspecten van het werkende leven niet voorbereidt. Nu ben ik zelf geen kunstenaar maar het zijn wel lessen die ik, als iemand werkzaam in het culturele veld, graag had willen leren”. Met andere woorden: als kunstenaar kun je niet vroeg genoeg beginnen met je archief, maar je moet ook weten te stoppen. denk om ‘je naaste’.

Info: http://publicatie.jongekunstkritiek.net/ of lees tzt het essay in De Groene en HART Magazine.

Advertentie SC06

Titel – Drijfhout – of het belang van de (beeldende) relatie tussen filosofie, kunst, wetenschap met het oog op eigentijdse kwesties en het persoonlijk point of view: schrijf ons! Stukken over kunst- en cultuurkritiek zeer welkom. Het wordt een dubbelnummer met twee katernen, de essays als deel 1 en met een apart deel 2, de documentatie van onze collectie. Inzenden vóór 1 februari 2023. Uiteraard staan we open voor overleg. Info@defka.nl – We antwoorden zo spoedig mogelijk. In april de publicatie tijdens een publieke bijeenkomst/conferentie.

Lezing-24 november-16.00 uur

Bij deze nodigen we u uit voor de lezing van Bart de Zwart, lector Vastgoed aan de HanzeHogeschool Groningen. Lezing met discussie op donderdag 24 november om 16.00 uur in de TechHub aan de Industrieweg 1 in Assen.

Bij DeFKa Research staat al het hele jaar de transformatie van het Havenkwartier in Assen op het programma. Om specifieker op deze transformatie en het belang van culturele broedplaatsen in te gaan heeft DeFKa Research Bart de Zwart uitgenodigd om een lezing over dit onderwerp te geven.

Bart de Zwart is onafhankelijk onderzoeker. Zijn onderwerp is Vastgoed in relatie tot vitale transformatie en de ontwikkeling van onder meer “Bloeiende Broedplaatsen”. Hij ziet een verschuiving in de betekenis van culturele broedplaatsen en komt tot een nieuwe indeling waarin onderscheiden wordt naar een of meer kenmerken: 1) Broedplaatsen hebben een fysieke plek nodig, 2) Broedplaatsen vragen om een specifieke vorm van beheer, 3) Broedplaatsen worden gedragen door de samenleving, 4) Broedplaatsen creëren maatschappelijke waarde.

DeFKa Research hoopt dat de lezing verhelderend is voor het eigen onderzoek naar nieuwe mogelijkheden in het Havenkwartier. Daarnaast heeft de gemeente Assen in het Cultuur Uitvoeringsprogramma ook broedplaatsen als aandachtspunt aangewezen en dit wordt bevestigd in de meerjarenprognose 2024-2026 van het nieuwe College: ”In 2023 gaan we beleid ontwikkelen voor broedplaatsen zoals ateliers en werkplaatsen. We willen in 2024 overgaan tot het realiseren van nieuwe broedplaatsen voor cultuur.”

De lezing biedt ons inziens ruim voldoende stof voor discussie waartoe gelegenheid wordt gegeven na de lezing, tot uiterlijk 18.00 uur.

Kunst-Praktijken

Twee recent verschenen uitgaven behandelen hedendaags artistiek onderzoek in relatie tot kunstopleidingen. Het gaat om het boek Fieldings, Propositions for 3rd Cycle Education met boegbeelden Marijke Hoogenboom en Sher Doruff.  Daarnaast de uitgave Making Matters met boegbeelden Janneke Wesseling en Florian Cramer.

We besteden hier aandacht aan vanwege de veronderstelde relaties met de pretenties van ons eigen magazine. Het volgende nummer, SC 06, heet trouwens Drijfhout en de deadline hiervoor is 1 februari 2023. Voor de advertentie scroll hieronder naar Uitnodiging-Oproep.

Fieldings is een produktie van DAS Research, the lectorate of the Academy for Theatre and Dance en is gebaseerd op een onderzoeksproject dat zich richt op het overbruggen van het verschil tussen kunstacademisch en universitair onderwijs zoals dat zich uiteindelijk toespitst op het bereiken van een ‘derde graads’ philosophical doctor. Deze phd-graad is voorbehouden – tot op heden – aan universiteiten waarmee hogescholen eventueel kunnen samenwerken. Vandaar dat DAS hun opleiding omschrijft met hoofdletters THIRD “a unique facilitating model designed as a three-year trajectory for small-scale research cohorts”.

Het boek bestaat uit (literaire) verslagen van kunstenaars die producties van hun collega recenseren. Doel van de bundeling is een ‘peer’-achtige setting te construeren dat inzicht verschaft in het maakproces en de receptie ervan. Hierdoor krijg je inderdaad ideeën toegereikt van hoe heel specifieke situaties ervaren en geïnterpreteerd kunnen worden. Ook hoe samenwerking als werksfeer van groot belang wordt geacht. “This is praxis as a doing that pokes at, that expresses, the topological folding and unfolding of a proposition in and through individual projects that coalesce in collective encounter” (p.22).

Ook Making Matters is ontstaan vanuit een onderzoeksproject dat disciplines wil overstijgen, crossover, maar daar bovenal een praktijk zoekt dat een alternatief biedt tegenover “the capitalist-driven concept of the ‘creative industries’ consortium” (p.11). Vanuit zes verschillende instituten hebben kunstenaars en researchers een tekst of beeld bijgedragen met de focus op vooral het, collectief, een antwoord vinden op ‘a world in crises’. Daardoor ontstonden zeven hoofdstukken met de thema’s: bodies, collective, critique, economy, making, matter, undisciplined. Extra opvallend is het thema critique en noties van ‘criticality’ die het dagelijks gebruik een stuk vriendelijker maken (p.118). Daarnaast ontbreekt ook hier niet het nader verklaren van wat artistic research inhoudt – discussion in the public domain – en het fenomeen de PhD degree (p.170/171). Het ‘ongedisciplineerde’ hoofdstuk haalt prettig radicaal dit streven diy onderuit en deconstrueert de kunstpraktijk tot (een vorm van) vertaalde poëzie.

Fieldings wordt aangeprezen als  een “sourcebook or guide”, Making Matters wordt aanbevolen als een “vocabulary of concepts”. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat er vergelijkingen zijn te trekken tussen deze ambities en de transdisciplinaire, topologische, missie van ons eigen DeFKa Research Magazine. We zien namelijk ook overeenkomsten met de gedachte van ‘het niet-institutionele’ kader. Beide publicaties  refereren immers aan de interesse in het buitengebied, de maatschappij en ‘practices that may no longer be recognizable as art’ (MM). 

Uit ons archief: in 2008 publiceerde DeFKa de bundel De kraai van Walter, over de relatie kunst – niet kunst. In 2014 tijdens het 20-jarig jubileum organiseerde DeFKa een debat rond institutionalisering en academisme. Als meer ideaal alternatief voor traditionele kunstcurricula  zijn er de ambities van instellingen als RASL Rotterdam, KABK Denhaag en Sexyland Amsterdam naast meer particuliere – Vrije – varianten.

Fieldings is ook verkrijgbaar als pdf en daardoor heel toegankelijk, maar in de belettering en bladspiegel soms ongemakkelijk. Making Matters voorlopig alleen via Valiz beschikbaar en is deels door lichte kleur van tekstontwerp en de vele verwijspijltjes niet comfortabel. Beide uitgaven zijn engelstalig zoals geciteerd.

Uitnodiging voor SC 06 

Titel – Drijfhout – of het belang van de (beeldende) relatie tussen filosofie, kunst, wetenschap met het oog op eigentijdse kwesties en het persoonlijk point of view: schrijf ons! Het wordt een dubbelnummer met twee katernen, de essays met apart de documentatie van onze collectie. Inzenden vóór 1 februari 2023. Uiteraard staan we open voor overleg. In april de publicatie tijdens een publieke bijeenkomst/conferentie.

Research + Architectuur

Zaterdagmiddag 18 juni presenteert DeFKa Research het vijfde nummer van de SC Magazines in Boekhandel Van der Velde Assen tussen 14.00 en 16.00 uur.

Het is die dag ook Dag van de Architectuur en leidt in een aantal plaatsen tot wandelingen en lezingen. In Van der Velde zullen we naast alle themamagazines ook informatie verschaffen over ons Havenkwartierproject waarin we samenwerken met kunstenaars en architecten. Zie bovenaan deze site meer nieuws onder de kop Havenkwartier.

Het nieuwste magazine DeFKa Research SC 2022/05 heeft de titel: Decoratie, Ambacht & Design. We bieden onze magazines voor deze speciale gelegenheid aan met 20% korting, zolang de aanwezige voorraad strekt.

Adres: Boekhandel Van der Velde Assen, Kruisstraat 30-34, 9401 JL Assen. 

https://www.boekhandelvandervelde.nl/agenda/agenda-assen

Presentie SC05

Begeleid door toelichtingen op de essays en een introductie op de expositie werden op 24 april de eerste exemplaren overhandigd. Op de foto een aantal aanwezigen. Aan deze uitgave werkten mee: Sofia Kapnissi, Kitty Korver, Monika Auch, Henk Puts, Berend Vis, Peter van der Weij, Albert Van Der Weide, Chris Timmers, Peter Verboom, Berend Strik, Olivera Micovic, Anthony Litjes, Jacob Jolij, Jak Beemsterboer. 

Naast bruiklenen tonen we in de expositie werken uit onze collectie van Peter Verboom, Monica Auch, Marjan Krombach, Sofia Kapnissi, Peter van der Weij, Alice Bakker, Hansko Visser, Bureau d’études.

Het magazine DeFKa Research SC 2022/05 heeft de titel: Decoratie, Ambacht & Design. Het ISBNummer is 9789 4644 80603 en is via elke boekhandel, ook online, te verkrijgen. Reguliere prijs € 29,50.